Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Week van gebed Capelle a/d IJssel

Zoals inmiddels bekend vindt er jaarlijks een Week van Gebed voor de eenheid van Christenen plaats. In 2020 is dat in de week van 19 januari tot 26 januari. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed ons uit om te streven naar meer dan het gewone.

De centrale Bijbeltekst voor de gebedsweek komt in 2020 uit het laatste deel van het boek Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid opgevangen worden. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de christenen op Malta herdacht en gevierd. Zij hebben dit jaar het materiaal voor de gebedsweek voorbereid.

Jan Willem Janse, projectleider bij Missie Nederland, licht het thema verder toe: “Het unieke aan dit thema is dat het ons niet alleen oproept tot buitengewone vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed bij de Week van Gebed voor de eenheid. Wanneer we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid.”

Vandaag de dag kennen we vele bootvluchtelingen. Mogen ook wij geïnspireerd worden door de wijze waarop de Maltezers destijds Paulus en zijn reisgenoten ontvingen. Laten we als christenen eensgezind werken aan die buitengewone vriendelijkheid en daarmee hen die op de vlucht voor geweld en armoede ook in Nederland aankomen, warm ontvangen. Dat wij door praktische hulp en onze gebeden Christus' liefde betonen. De Molukken is in oktober jl. getroffen door een aardbeving. Gedurende de gebedsweek is er een collecte met als doel deze te bestemmen voor de behoeften van de bevolking inde getroffen gebieden.

Daarom worden de verschillende kerkgenootschappen en denominaties hier in Capelle in 2020 weer uitgenodigd mee te bidden in de week van gebed. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities zijn inspirerend en verfrissend. God verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.

Naar het overzicht