Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Wereldgebedsdag 4 maart ‘Gods belofte’

Vrijdag 4 maart 2022 gaat tijdens de Wereldgebedsdag (WGD) het gebed opnieuw de wereld rond. Thema dit jaar is Gods belofte.

Het WGD 2022-programma is gebaseerd op de brief die de profeet Jeremia schreef aan de ballingen in Babylonië. De ballingen bevonden zich in een context van lijden, onzekerheid en tegengestelde opvattingen over hoe op het moment te reageren. Vandaag komen we samen om de verhalen te horen van vrouwen die zich buitengesloten voelen, luisteren naar de angst van een vluchtelingkind en leren we de context te zien van een multi-etnische, multiculturele en multireligieuze samenleving in Engeland, Wales en Noord-Ierland (EWNI). Voor Jeremia was Gods plan duidelijk, en dit we delen we door het te zingen en te vieren.

Dit jaar is voor de viering een lied geschreven: For surely I know the plans I have for you

We krijgen zo een zaadje van hoop om na te denken over waar het in ons leven en in onze gemeenschappen moet worden geplant. Grijp deze kans om het bewustzijn over de behoeften van uw gemeenschap te vergroten en bied de geschenken van gebeden en toewijding aan. Een zaadje, gevoed door gebeden van voorbede en daden van liefde, bindt ons samen over de hele wereld.

Bron: www.wereldgebedsdag.nl

Naar het overzicht