Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Wethouder Graus leefde van 50 euro per week

De Rotterdamse wethouder Grauss (CU) van armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg ging kort gelden de uitdaging aan van Warm Rotterdam, een initiatief van de Pauluskerk, om een week lang rond te komen van 50 euro.

Warm Rotterdam, is een beweging van ervaringsdeskundigen en organisaties rond armoede in Rotterdam. Veel Rotterdammers hebben een inkomen onder de armoedegrens. Omdat ze een uitkering krijgen of een laag loon hebben. Eenmaal in deze situatie is het moeilijk om uit de vicieuze cirkel van armoede te komen. Hierdoor groeit een op de vijf Rotterdamse kinderen op in armoede zonder uitzicht op een betere toekomst. Dit is niet goed voor hen en niet goed voor de stad. Alle Rotterdamse kinderen moeten hun talenten ontplooien zonder gehinderd te worden door de geldproblemen van hun ouders aldus Warm Rotterdam.

De laatste week van het reces heeft Graus de uitdaging aangegrepen om rond te komen van €50,-. “Ik nam mijn maaltijden thuis, als vrijwilliger bij de huttenbouw werd ik voorzien van drinken en nam ik brood mee. En ik nam elke dag de fiets. Weinig kosten. Dacht ik. Toch ben ik vaak voor keuzes komen te staan: medicijnen, vervoer, kleding en het vieren van een verjaardag. Veel besluiten neem ik dus normaal zonder hoeven na te denken over de financiële gevolgen. Met de uitdaging werd ik gedwongen om overal over na te denken. Dan merk je hoe allesbepalend financiën zijn. “  

Graus is blij met het sympathieke initiatief van Warm Rotterdam om bewustwording rondom armoede te vergroten. “Door mijn deelname wil ik hen steunen. Daarom heb ik me deze week ingeleefd in wat het betekent om te leven van een klein budget. Waar loop ik tegenaan, welke keuzes maak ik? Een week met een klein budget rondkomen is wel heel wat anders dan jarenlang leven in armoede.  Als wethouder spreek ik met veel Rotterdammers die echt weten hoe het is om jarenlang moeilijk rond te komen. Mede op basis van deze gesprekken is de armoedeaanpak Uit de Knoop vastgesteld. Mochten er nieuwe inzichten naar voren komen door de uitdaging van Warm Rotterdam dan ga ik daar graag over in gesprek. Want bewustwording is belangrijk. Maar armoede aanpakken nog belangrijker.”

De wethouder ziet het als zijn taak om samen met het gehele college en organisaties uit de stad (zoals Warm Rotterdam) de vicieuze cirkel van armoede in gezinnen te doorbreken zodat bijvoorbeeld alle kinderen hun talenten kunnen ontplooien. “We investeren de komende jaren in het verzachten van de gevolgen van een leven in armoede en het doorbreken van de cirkel van armoede.

Door de uitdaging heeft Graus ervaren hoe ingewikkeld het is om met weinig geld te leven. “Ook het besef dat ik de luxe heb van een goed huis, een fiets e.d. Juist deze dingen komen in het gedrang als mensen lang in armoede leven De komende tijd blijf ik in gesprek met Warm Rotterdam, deelnemers aan de uitdaging en natuurlijk met ervaringsdeskundigen om hun ervaringen in te zetten voor de aanpak van armoede in Rotterdam.

Naar het overzicht