Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Wilma den Ouden ‘Onbekend maakt onbemind’

Dit is de titel van het onderzoek van de Nieuwerkerkse Den Ouden die recent onderzoek deed naar het gebruik van trance als hulpmiddel bij Christenen binnen de integratieve therapie praktijk. Trance is een andere bewustzijnstoestand waardoor je, via verhoogde concentratie, op een andere manier in contact kunt komen met wat innerlijk ervaren wordt. Integratieve therapie is een oplossingsgerichte therapie die zorgt voor een positieve ervaring en bewustwording. 

Den Ouden, (christelijke) integratief coach en -psychotherapeut, probeert binnen de diversen kerkelijke stromingen in Nederland een lans te breken voor het gebruik van trance en deed vooraf grondig onderzoek door interviews af te nemen met geloofsgenoten uit verschillenden kerkelijke gemeenten in Nederland alvorens conclusies te trekken.

Den Ouden heeft een groot verlangen om iets te kunnen betekenen voor christenen om haar heen. Zij verlangt naar psychisch gezonde christenen, die steeds meer kunnen betekenen en kunnen uitdelen aan de mensen om hen heen, en kunnen zijn, zoals ze oorspronkelijk bedoeld zijn. Haar onderzoek had dan ook als uitgangspunt: “De centrale waarden, leercultuur en theoretische uitgangspunten zijn geïnspireerd op een mensbeeld dat gegrond is in een christelijke visie op mens-zijn: dat we bedoeld zijn om als kinderen van God tot onze bestemming te komen in deze wereld waar gebrokenheid een onderdeel van is. Die bestemming houdt in dat we steeds meer gelijkvormig worden aan Jezus en in toenemende mate in staat zijn om onvoorwaardelijk lief te hebben. Vanuit dit christelijk perspectief wordt onze gebrokenheid niet ontkend, maar geheeld in Christus”.

De belangrijkste conclusie die Den Ouden trekt in het onderzoeksrapport is dat:  overtuigingen en daarmee de ontstane belemmeringen, overgedragen worden van generatie op generatie. Dit geldt onder andere voor trance, een taboe in de kerken. Het rapport spreekt zelf van non-informatie.

Den Ouden: “Ik ben van mening dat in kerkelijk Nederland te weinig bekendheid is met betrekking tot trance en waartoe het kan dienen, namelijk als een door God gegeven hulpmiddel om zo tot heling te komen. Als er meer kennis komt over de overtuigingen en belemmeringen onder christenen kan er gerichter gewerkt worden aan het wegnemen hiervan. Hierdoor kan  beter aangesloten worden bij de belevingswereld van deze cliënten en kan de drempel om hulp te zoeken, bij een integratieve praktijk waar gewerkt wordt met trance, verlaagd worden.”

Den Ouden is vastbesloten de uitkomsten van haar onderzoek te delen binnen de kerken en denkt hierbij aan het informeren van de kerkenraden en wil presentaties geven over hulpverlening met trance waardoor dit dan zal kunnen leiden tot een gezondere kerk, waar mensen zich veilig voelen en steeds meer in verbinding kunnen leven met God, zichzelf en anderen.

Daarnaast ligt het in de lijn der verwachting dat Den Ouden verder onderzoek gaat doen naar het verband tussen hechtingsproblematiek, mentaliseren en het opgroeien binnen de actief kerkelijke gezinnen. waardoor de integratie van psyche en geloof bevorderd kan worden.

Voor meer informatie zie: www.novosalutare.nl

Naar het overzicht