Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Zondag 10 mei '#nietalleen'

Op zondag 10 mei zal er tijdens de eucharistieviering op NPO2 gecollecteerd in het kader van het coronahulp-platform #nietalleen. De kijkers worden gevraagd een bijdrage over te maken naar het bankrekeningnummer van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland onder vermelding van ‘nietalleen’.

Ook door andere kerkgenootschappen wordt op 10 mei gecollecteerd onder het motto #nietalleen. Kerken en lokale (hulp)organisaties bundelden de krachten toen in Nederland corona uitbrak. Via het platform #nietalleen kan overal in het land praktische hulp worden gevraagd en geboden en verschillende initiatieven versterken elkaar.

De collectes op 10 mei zijn niet bedoeld ter financiering van het platform zelf, maar voor eigen initiatieven die kerken in het kader van #nietalleen ondernemen. De Rooms-Katholieke Kerk laat de collecte plaatsvinden via de zondagse t.v.-mis en realiseert zo een landelijk bereik.

De opbrengst is bestemd voor twee initiatieven die in de afgelopen tijd ook al werden ondersteund door de R.-K. Kerk: Caritas Athene en de voedselbanken in Nederland. Caritas Athene biedt onder meer huisvesting aan vluchtelingen en migranten en verzorgt dagelijks maaltijden voor volwassenen en kinderen. De voedselbanken in Nederland hebben het in deze tijd door de stilgevallen economie extra druk. Zij bieden met voedselpakketten steun aan onder anderen gezinnen die het financieel moeilijk hebben, ook ten gevolge van de coronacrisis.

(Bron: Bisdom Rotterdam)

Naar het overzicht