Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Zondag 10 november Willibrordzondag

‘De Heer roept ons op om te bidden en werken aan eenheid onder de christenen’

In het  jaar van de roepingen, dat binnen het bisdom Rotterdam wordt gevierd, beseft men dat de Heer zelf iedereen oproept om voor deze eenheid te bidden en hier aan te werken. Op deze zondag wordt gebeden om eenheid onder de christenen.

Op veel plaatsen in de wereld hebben christenen te kampen met vervolging en geweld. Paus Franciscus stelt dit regelmatig aan de orde bij ontmoetingen en in toespraken. Bij een ontmoeting in 2016 met andere kerken zei hij: “Wanneer terroristen of wereldmachten christelijke minderheden of Christenen vervolgen (…) vragen zij niet: ben je luthers? orthodox? katholiek? hervormd? van de pinksterbeweging? Nee. Voor hen ben je Christen. Zij herkennen alleen een Christen.”

“We vinden deze liefde het meeste in de houding van Christus ten opzichte van de mensen die hem wilden doden. Hij veroordeelt niet, hij koestert geen wrok en hij neemt geen wraak, maar met innerlijke vrijheid deelt hij met hen in de pijn die aanwezig is in de diepten van hun kwaad en dompelt hij hen onder in het licht van zijn genegenheid. Want alleen dit licht kan de duisternis van het kwaad in hun zielen verjagen. In de oecumene van het martelaarschap – de eenheid in het licht van het lijden omwille van het geloof – komt het meest tot uitdrukking waar het in de oecumene om gaat: eenheid in Christus."

 

Naar het overzicht