Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Zondag 24 november Eeuwigheidszondag

Eeuwigheidszondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en tevens de zondag voordat de adventstijd begint. Een speciale zondag voor de protestantse kerken in Nederland. Veelal gedenkt men tijdens de kerkdienst op deze zondag de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Toch wordt op eeuwigheidszondag niet alleen stilgestaan bij de dood, maar ook bij het uitzicht voor de gelovigen. Dat uitzicht is verbonden met het feest van advent, de periode die direct na eeuwigheidszondag begint. Op eeuwigheidszondag wordt op deze manier de overstap de dood naar het leven gemaakt.

Deze zondag wordt ook wel de oudejaarszondag van de kerk of voleindingszondag genoemd en vind zijn herkomst in de lutherse traditie. De Pruisische koning Frederik Willem 111 bepaalde in 1816 dat de dag in zijn gebied een „algemeen christelijk feest ter herinnering aan de overledenen” moest zijn. Daarnaast moest het een dag zijn waarop allen die in oorlogen gesneuveld waren herdacht moesten worden. Het groeide uit tot een tegenhanger van het rooms-katholieke Allerzielen.

Naar het overzicht