Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Zondag 3 mei Roepingenzondag

Elk jaar op de vierde zondag van Pasen viert de Rooms-Katholieke Kerk Roepingenzondag. Op deze zondag wordt wereldwijd in alle kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Als motto is dit jaar voor Nederland gekozen: ‘Je komt als geroepen’. Vanwege de coronaviruspandemie zijn er dit jaar geen publieke vieringen in de kerken op Roepingenzondag, maar bidden om roepingen kan gelukkig ook vanuit huis.

Paus Franciscus gaat in een boodschap aan de gelovigen dieper op het onderwerp in. Hij koos voor vier sleutelwoorden als uitgangspunt om de priesters te bedanken en hun ambt te ondersteunen, namelijk verdriet, dankbaarheid, moed en lof. “Ik ben van mening dat bij deze 57ste Wereldgebedsdag voor roepingen, deze woorden weer hernomen kunnen worden en gericht tot heel het Volk van God tegen de achtergrond van een passage in het evangelie die ons de bijzondere gebeurtenis vertelt die Jezus en Petrus overkwam tijdens een stormachtige nacht op het meer van Tiberias” zo schrijft de paus.

Tijdens hun overtocht op het meer worden de leerlingen bang, maar dan komt Jezus naar hen toe. “De Heer loopt over het woelige water, waarbij Hij als het ware de dageraad in het holst van de nacht dwingt op te komen, en bereikt zijn leerlingen, nodigt Petrus uit om Hem tegemoet te komen, redt Hem, wanneer Hij ziet dat hij dreigt te verdrinken, en stapt uiteindelijk in de boot en zorgt ervoor dat de wind gaat liggen.”

De paus vergelijkt dit met de tegenwind die gelovigen kunnen ervaren als ze zich geroepen weten. Hij noemt het een mooi beeld van “hetgeen de Heer in ons leven en in het tumult van de geschiedenis bewerkstelligt, vooral wanneer wij ons in een storm bevinden: Hij beveelt de tegenwind te zwijgen en de krachten van het kwaad, van de angst, van de berusting hebben geen macht meer over ons.”

 

Naar het overzicht