Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Zondag 6 oktober Israëlzondag

De eerste zondag in oktober betekend voor de Protestantse kerken in Nederland Israëlzondag, de zondag waarop er speciale aandacht is voor de verbondenheid tussen Jodendom en Christendom.

De eerste zondag van oktober (6 oktober) ligt ingebed tussen Rosh Hasjana, het Joodse Nieuwjaar (30 september en 1 oktober) en Jom Kippoer, de Grote Verzoendag (9 oktober). In 1949 stelt de hervormde synode een Israëlzondag in, net na de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël. Er zijn drie motieven voor zo’n aparte markering in het kerkelijk jaar. Gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël, bezinning op de relatie van de Kerk met Israël, gebed voor het volk Israël. In dienen, leren en vieren zoekt de Kerk de relatie met het Joodse volk. Eerst stelde de hervormde synode voor om de Israëlzondag te laten vallen op de zondag vóór de Grote Verzoendag, maar vanaf 1950 is er een vaste zondag in het jaar: de eerste zondag in oktober. Omdat in die periode de grote feesten in het jodendom vallen: Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag, Loofhutten. In 1984 wordt van gereformeerde zijde officieel de Israëlzondag ingesteld.

In de Ringvaartkerk volgt men deze zondag de alternatieve lezing vanuit het oecumenisch leesrooster: 1 Samuel 24. “Centrale vraag daarbij is ‘Wie ben je?’. Het gaat dus over identiteit. David is op de vlucht voor Saul, die zich in zijn koningschap bedreigd voelt door David. Zonder dat Saul het weet, komt er een moment dat hij onbeschermd vlak bij David is. Een uitgelezen moment voor David om zich van zijn rivaal te ontdoen. De manschappen van David zien het als een ongekende kans. David laat zien wat het betekent om een gezalfde te zijn. Hij heft zijn hand niet op tegen Saul, zijn koning en Gods gezalfde.”

                                 

Naar het overzicht