Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Dorcas ‘De coronacrisis raakt de meest kwetsbare mensen’

De coronacrisis raakt iedereen op deze wereld. Maar de meest kwetsbare mensen worden extra hard geraakt. In de landen waar wij werken is het coronavirus een ramp bovenop alle andere rampen.

Naast de dreiging van corona heeft Afrika, naast de onzekere voedselvoorziening door natuurrampen, nu ook nog te maken met een van de grootste sprinkhanenplagen in decennia. Hierdoor dreigt een hongersnood voor honderden miljoenen mensen.

In het Midden-Oosten zijn huizen kapotgeschoten, steden verwoest en zijn mensen op de vlucht. Ze wonen dicht op elkaar in vluchtelingenkampen waar ook andere epidemieën, zoals cholera, hun bestaan bedreigen.

En ook dichterbij, in Oost-Europa, is corona een extra ramp. Bijvoorbeeld voor Roma. Zij worden vaak al achtergesteld door de overheid. In deze crisis geldt dat des te meer. De gezondheidszorg is voor hen nauwelijks beschikbaar. Daarnaast vallen inkomens weg doordat er geen werk meer is. (inge-jose-smelik-virus-zeer-actief-hier).

De wereld is in nood. Juist nu is onze hulp voor de allerarmsten hard nodig. Dorcas heeft uw hulp daarbij hard nodig! Met uw gift kunnen wij de levens van de meest kwetsbare mensen beschermen en veranderen.

“We weten dat niet ieder mens dezelfde kansen en mogelijkheden heeft. Daarom bieden wij hulp als de nood aan de man is. En redden we levens wanneer die worden bedreigd. Daarom creëren wij kansen in situaties die kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden die uitzichtloos lijken. Daarom helpen we mensen overeind als ze gevallen zijn. En bieden we perspectief voor de allerarmsten. We zien hen die ongezien zijn.”

Bron: Dorcas.nl

 

Naar het overzicht