Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Van den Ham stelt zich voor

Mogelijk kent u ondergetekende al wel een beetje van de keren dat ik mocht voorgaan in de Dorpskerk en in Oud Verlaat. Bovendien hebt u een aantal jaren projecten van de Stichting Christelijke Hulp in Kenia (SCHiK) ondersteund waar we bij betrokken waren en nog steeds zijn. Zodoende zijn er een aantal Zevenhuizers met ons mee geweest naar Kenia zo schrijft ds. Van den Ham in het kerkblad van de Dorpskerk in Zevenhuizen waarin hij zichzelf voorstelt. (ds-van-den-ham-achterwacht-in-zevenhuizen)

Maar goed, geboren in Ede, ben ik opgegroeid in Driebergen. Na het gymnasium ben ik in Utrecht theologie gaan studeren. Tijdens mijn studie ben ik getrouwd met verpleegkundige Janny, en we hebben samen drie zoons gekregen (en inmiddels acht kleinkinderen). Aanvankelijk ben ik als godsdienstleraar aan de slag gegaan op een lyceum in Utrecht. Op 30-jarige leeftijd werd ik predikant in Brakel (Bommelerwaard). We hebben er heel goede jaren gehad en de contacten met Brakel zijn altijd gebleven. We hebben er veel geleerd en afgeleerd… Na een aantal beroepen van gemeenten uit Nederland, kwam de vraag of we ons beschikbaar zouden willen stellen voor werk in Kenia. Het zou gaan om opleiding en training. Aarzelend hebben we daar toen ‘ja’ op gezegd. We wisten eigenlijk niets over Kenia en over Afrika. Na de zendingsopleiding in Oegstgeest vertrokken we in januari 1992 naar Kenia. We gingen er werken voor de Reformed Church of East Africa - een kleine kerk, ontstaan uit zendingswerk door Zuid-Afrikanen. In Kenia ging alles anders dan we hadden voorzien. Er was nog geen huis voor ons en maar met moeite een school voor de jongens. En al heel snel na onze aankomst braken er onlusten uit waardoor mensen van huis en haard verdreven werden en duizenden zijn omgekomen. Zodoende hebben we ons in de eerste jaren van ons verblijf in Kenia vooral bezig moeten houden met het verlenen van noodhulp. Opnieuw hebben we veel moeten leren en afleren…

In 1996 werd ik aangesteld om de predikantenopleiding van de Reformed Church opnieuw op te zetten. Het was roeien met de riemen die we hadden. Er was altijd te weinig geld, er waren te weinig docenten en een overvloed aan problemen. Toch was het een goede tijd. In 2002 kwamen we terug naar Nederland. Onze oudste zoon was daar al twee jaar in verband met zijn studie. Het was goed om weer als gezin bij elkaar te zijn. Direkt na aankomst in Nederland ontvingen we enkele beroepen. Onze weg leidde naar Middelburg. Ook daar hebben we heel goede jaren gehad en we vonden het heel moeilijk om in 2007 afscheid te nemen en naar Zoetermeer te gaan. In Zoetermeer werd ik predikant in de Ichthuskerk. Die stond niet in de wijk Oosterheem, het geografische gebied van onze wijkgemeente. We zien het als een wonder dat in april 2014 de nieuwgebouwde Oosterkerk in gebruik kon worden genomen: een kerkgebouw in het hart van de wijk. We hebben daar bijzondere dingen mee mogen maken. We hebben gezien dat er ‘herintreders’ in de kerk kwamen: mensen die soms tientallen jaren niet meer in de kerk waren geweest. En er kwamen mensen die helemaal geen kerkelijke achtergrond of opvoeding hadden. Zodoende is het een heel gevarieerde gemeente geworden met veel jonge mensen en jonge gezinnen. Ik heb er veel meer kinderen mogen dopen dan dat ik begrafenissen heb geleid. In januari van dit jaar hebben we afscheid genomen als dienstdoend predikant. Ook in Zoetermeer doe ik nog wel wat pastoraal werk. En uw kerkenraad heeft me gevraagd om dat nu ook in Zevenhuizen te doen. Hopelijk kan ik uw predikant wat ondersteunen in het werk in de gemeente.

Het valt niet mee om kerk te zijn in deze tijd van corona. Graag zou ik daarom samen met ds. Van Vreeswijk een digitale nieuwsbrief willen opzetten, om het onderlinge contact en het met elkaar meeleven te versterken. Op de achterzijde van het kerkblad ziet u wat de bedoeling is. Mocht u deze nieuwsbrief willen ontvangen, stuur dan een mail naar het volgende e-mailadres: h7h@hervormdzevenhuizen.nlv’v Als tekst kunt u intikken: toevoegen. U zult dan aan de verzendlijst voor deze nieuwsbrief voor de Hervormde Gemeente worden toegevoegd. Ik hoop dat u meedoet!

Naar het overzicht