Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Een kennismaking met ds. E. Buitendijk

Eind november maakte ds. E. Buitendijk bekend in te gaan op het beroep, dat door de Nieuwerkse Lichtkring op hem was uitgebracht.

Na een loopbaan bij de Belastingdienst/Douane of zoals hij het zelf omschreef “als tollenaar” heeft  Buitendijk op veertig jarige leeftijd een zijinstroomtraject gevolgd aan de Theologische Universiteit Kampen. Zijn eindstage deed hij in de toen nog Gereformeerde kerk Vrijgemaakt in Capelle aan de IJssel Zuid-West waarna hij zich beroepbaar stelde. Buitendijk: “Kreeg een aantal beroepen en werd op mijn 45ste als predikant bevestigd in Waddinxveen. Daar heb ik vanaf september 2011 zes jaar gewerkt als gemeentepredikant. Waddinxveen was een jonge veelkleurige en dynamische gemeente. Hij heeft daar veel geleerd en ook ruimte gekregen voor liturgische vernieuwing. De gemeente was missionair ingesteld, warm, enthousiast en maatschappelijk betrokken. Het waren ook jaren van gestage groei met veelvuldig aanwas van mensen die tot geloof kwamen.”

In december 2017 nam Buitendijk een gecombineerd beroep aan naar de gemeenten van Rijnsburg en Valkenburg (Zuid-Holland). Buitendijk: “Omdat deze gemeenten totaal verschillend zijn ten opzichte van elkaar, vergt dat van mij veel tact, liefde, geduld, relativeringsvermogen, uithoudingsvermogen en flexibiliteit. Na een leerzame ervaring rijker is het fijn dat ik na ruim zes intensieve jaren opnieuw enkele beroepen ontving. Een daarvan kwam van Nederlandse gereformeerde kerk De Lichtkring in Nieuwerkerk aan den IJssel, na een open, eerlijk en kwetsbaar kennismakingsproces waarbij voor mij de doorslag gaf dat ik er van overtuigd ben geraakt dat ik van deze gemeente kan gaan houden en zij van mij. Met de liefde van Christus als drijfveer om sowieso predikant te zijn, hoop ik per 1 mei 2024 in Nieuwerkerk te kunnen starten.”

Inmiddels deed Buitendijk al een hele mooie praktijkervaring op als spreker bij het missionaire project vanuit De Lichtkring namelijk Zuidlicht (missie-zuidlicht-van-start). Alwaar hij afgelopen zondag voorging. Tijdens de oudejaarsdienst zondag 31 december hoopt hij opnieuw voor te kunnen gaan in De Lichtkring. Buitendijk: “Moge dat alvast een begin zijn van een gezegend nieuwjaar in ons werk en leven. We weten ons daarin van de Heer afhankelijk.”

Als het om zijn missie gaat zegt hij: “Kernwoorden voor mijn geloofsleven zijn: genade, liefde en verbondenheid. Preken is mijn passie. Het goede nieuws verkondigen. En het is de liefde van Christus die mij daartoe stimuleert en motiveert. Het liefst preek ik niet alleen voor eigen parochie, maar houd ik rekening met “zoekers”. Mensen die op zoek zijn naar God en zich niet aangetrokken voelen door allerlei dogma’s en stoere standpunten, maar door hen het verhaal te vertellen over wat God aan het doen is. Dan gaat het vanzelf over Jezus Christus. Hij is de hoofdpersoon van het evangelie. Hij vond mij en dat gun ik ook een ander. De ervaren kerkgangers onder de hoorders probeer ik zo te prikkelen dat ze na afloop niet alleen zullen zeggen: “mee eens”, of “dominee, dit of dat heb ik gemist”. Want het is niet de bedoeling dat mijn preken alleen bevestigd worden, maar ook verwerkt tot nieuwe inzichten en verandering. Ik werk graag op basis van vertrouwen en heb ruimte nodig om een ook op liturgisch gebied een beetje te kunnen experimenteren. Uitleg geven bij wat ik doe en waarom, hoort daar bij.

Zowel pastoraat en het voeren van geloofsgesprekken met jongeren vind ik erg mooi en fijn om te doen. De jeugd van de kerk neemt in mijn hart een belangrijke plaats in. Mijn stijl is betrokken en toegankelijk, maar blijf daarin wel professionele afstand te bewaren. Ik werk er graag aan mee dat de gemeente voor iedereen een herberg is onderweg. Een gastvrije en veilige plek. Ik bouw graag mee aan de toekomst van de kerk en maak me dus over het verleden niet zo heel druk. Ik kijk en werk graag over kerkmuren heen. Heb een missionaire drive. Laat me daarin leiden door de Geest die harten verwarmt en verovert voor Christus en daarbij grenzen doorbreekt die door mensen zijn gemaakt. Ik maak van nature graag iedere gelegenheid ten nutte om het evangelie te kunnen delen. Mijn toekomstdroom voor de kerk: Dat ook Jezus’ droom uitkomt: opdat zij allen een zijn!”

Ds. E. Buitendijk is geboren op 10 juni 1966 in Berkel en Rodenrijs en is getrouwd met Heleen. Samen hebben zij 4 kinderen (2 zoons en 2 dochters) en inmiddels 2 kleinkinderen. Buitendijk: “Naast mijn werk als predikant ben ik vooral echtgenoot, vader en opa. Ik geniet er van om als gezin samen te zijn.” Daarnaast kijkt hij graag naar nieuws- en actualiteitenprogramma’s, trek hij er graag op uit met zijn vrouw, gaat graag uit eten met de kinderen of vrienden, bezoekt hij culturele activiteiten zoals musea en concerten, leest graag, luistert muziek (zowel rock als klassiek) en fietst en wandelt hij graag.

Vanuit De Lichtkring wordt uitgekeken naar zijn komst mede omdat hij contactueel, communicatief, enthousiast, invoelend, optimistisch en toegewijd overkomt en zich daarnaast betrokken, toegankelijk, pragmatisch, inspirerend en samenbindend opstelt. 

Naar het overzicht