Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Protestantse kerk verlengt Paasgroeten actie

Op 30 maart verscheen er op de site van de Protestantse kerk in Nederland een artikel over de jaarlijkse Paasgroeten actie van de PKN met de mededeling dat de Paasgroetenactie voor gevangenen ondanks alle genomen maatregelen in de strijd tegen het coronavirus gewoon door kan gaan. Juist in deze onzekere tijd hebben gedetineerden bemoediging nodig aldus Hoofd-justitiepredikant Jan-Gerd Heetderks. “Zo’n kaartje is een teken dat mensen niet opgegeven worden.” De reden voor het verlengen van de instuur periode tot en met 24 april. 

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen hebben grote consequenties voor alle gedetineerden in Nederland. Gevangenen mogen geen bezoek ontvangen en er kan vaak geen arbeid gedaan worden, waardoor gevangenen veel meer tijd alleen in cel doorbrengen. Daarnaast is de hoeveelheid telefoon toegenomen waar het bestaande netwerk niet op berekend is. Ds. Heetderks: “Dit is ook voor gedetineerden een lastige tijd. Degenen die je lief zijn, zie je niet. Iedereen wil graag contact houden met thuis, maar het aantal telefoons is beperkt. Dat levert nog weleens spanningen op.” 

Op dit moment mogen ook vrijwilligers niet op bezoek komen en niet meedoen met kerkdiensten, als die er al zijn. “Vrijwilligers zijn altijd heel belangrijk voor de contacten,” aldus Heetderks, “zij zijn het die rondom de kerkdiensten even een persoonlijk praatje met gedetineerden maken.”

In een deel van de inrichtingen mogen geen kerkdiensten meer worden gehouden. “In sommige gevangenissen mogen nog wel diensten worden gehouden, maar dan met veel minder deelnemers,” vertelt ds. Heetderks. “Van een collega begreep ik dat in een gevangenis wel 12 diensten achter elkaar werden gehouden met steeds een maximum deelnemers.” Er ontstaan op dit moment veel nieuwe initiatieven om gevangenen geestelijke bijstand te kunnen blijven geven. Heetderks: “Via de digitale kabelkrant worden powerpoints uitgezonden en justitiepastores maken ook online vieringen.” Hierin wordt samengewerkt door rooms-katholieke en protestantse pastores. “Er zijn ook alternatieven ontstaan, zoals de afdelingen rondgaan met een klein wagentje met kaarsjes erop,” vertelt Heetderks, “Mensen kunnen dan een kaarsje aansteken. In andere inrichtingen kunnen hele kleine groepen gedetineerden naar het stiltecentrum om daar een kaarsje aan te steken of een gebed uit te spreken. Er is heel veel creativiteit in de begeleiding van gedetineerden in deze tijd.” In een aantal gevangenissen heeft het pastoraal team ervoor gezorgd dat er 7 dagen in de week geestelijke verzorging aanwezig is van alle denominaties. Er is dan op ieder moment van dag iemand bereikbaar voor geestelijke zorg en bijstand. “Er wordt heel creatief omgegaan met de geringe mogelijkheden die we op dit moment hebben. We proberen vooral als team samen te werken om de geestelijke verzorging in deze tijd gestalte te geven.”

Zie ook: https://www.geloofinnieuwerkerk.nu/nieuws/paasgroetenactie-2020

 

Naar het overzicht