Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Samenwerkingsovereenkomst Ouderenbonden is bijna een feit

De besturen van de plaatselijke Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) en de Protestantse Christelijk Ouderen Bond (PCOB) in de Zuidplas hebben de afgelopen maanden gewerkt aan het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst.  “Omdat een fusie tussen de beiden op dit moment niet mogelijk is vanwege de verschillen in de structuur van de organisaties, zijn we blij deze stap te kunnen zetten.” Schijft Marcel de Groot, voorzitter van de KBO in de laatste nieuwsbrief.

Siem van Loon, voorzitter van de PCOB: “Het klopt als senioren bonden gaan we een samenwerking aan en met name op het gebied van opkomen voor de positie van de ouderen, het weg nemen van belemmeringen en achterstanden, het organiseren van sociale, culturele recreatieve, educatieve, en voorlichtende activiteiten. Als speerpunt noemt hij ook het geven van advies en ondersteuning van de leden en het bevorderen van de participatie van senioren in de samenleving. “

Omdat op landelijke niveau de samenwerking nog maar moeizaam op gang komt is er vanuit de bonden KBO en PCOB bijzondere belangstelling voor de bewegingen in de Zuidplas daar het hier wel lukt. Van Loon: “Overigens zijn we benieuwd hoe de achterban reageert.”

Het plan is om de definitieve versie van deze overeenkomst te ondertekenen in het bijzijn van de leden van beide bonden. Daarvoor is er voor een feestelijk programma opgesteld rondom de ondertekening die op donderdag 26 maart 2020 zal plaatsvinden. Conferencier Jos Thomasse zal deze middag opluisteren met zijn programma ‘Zoete koek’ (samenkomst-van-kbo-pcob).

Naar het overzicht