Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Overdenkingen

Gerard van Doodewaard 'wees een ambassadeur van God'

Gerard van Doodewaard 'wees een ambassadeur van God'

Geschreven op

Gerard van Doodewaard schreef het openingswoord van de nieuwsbrief van de Volle evangelie gemeente Het Kruispunt in Nieuwerkerk a/d IJssel en spreekt over het ambassadeurschap. Spreekt u wel eens met iemand over het evangelie? Op straat, in de trein,...

Ds. Van den Ham ‘Wat God van je verwacht’

Ds. Van den Ham ‘Wat God van je verwacht’

Geschreven op

In het laatst verschenen kerkblad van de hervormde gemeente in de dorpskerk in Zevenhuizen schreef ds. Van den Ham het openingswoord over wat God van ons verlangt. In onze tijd wordt het naar mijn besef weer gemakkelijker om te spreken over wat God van...

Ds. E. van den Ham ‘Groet al onze vrienden in het geloof.’

Ds. E. van den Ham ‘Groet al onze vrienden in het geloof.’

Geschreven op

In het laatst verschenen kerkblad van de hervormde gemeente in de dorpskerk in Zevenhuizen schreef ds. Van den Ham het openingswoord over de vakantie. De schoolvakanties in onze regio zijn begonnen. Voor veel gezinnen is het de periode om er even met...

Joukje van der Kaaden 'meditatie ruimte voor God'

Joukje van der Kaaden 'meditatie ruimte voor God'

Geschreven op

Joukje van der Kaaden is verbonden aan de protestantse kerk in Capelle a/d IJssel en zij schreef onderstaande overweging. Bij mediteren denk ik vaak aan iemand die in lotushouding in een staat van gelukzaligheid verkeert. In exotische oorden, ver weg...

Gerard van Doodewaard 'God beter leren kennen'

Gerard van Doodewaard 'God beter leren kennen'

Geschreven op

Gerard van Doodewaard schreef het openingswoord van de nieuwsbrief van de Volle Evangelie Gemeente Het Kruispunt in Nieuwerkerk a/d IJssel en spreekt daarin overhet beter leren kennen van God. Op een mooie zaterdagmorgen zijn we in het centrum van Vlaardingen...

Ds. Oosterom  ‘De Eenzame Eik’

Ds. Oosterom  ‘De Eenzame Eik’

Geschreven op

Ds. Oosterom is interim predikant in de Capelse Hoeksteenkerk en schreef onderstaande column. Bron: protestantsegemeentecapelle.nl Op een van de toppen van de Utrechtse Heuvelrug staat de Eenzame Eik. Mijn vrouw en ik komen er met enige regelmaat. En...

Ds. A. Theunisse ‘Hemelvaart en Pinksteren – Triomftocht van Jezus’

Ds. A. Theunisse ‘Hemelvaart en Pinksteren – Triomftocht van Jezus’

Geschreven op

Ds. Theunisse, predikant in de Hervormde dorpskerk in Zevenhuizen, opent het laatst verschenen kerkblad met een overweging over Pinksteren. Toen Hij opsteeg naar omhoog, voerde Hij gevangenen mee en schonk Hij gaven aan de mensen’ - Efeze 4: 8. Het is...

Ds. Laura Nagelkerke ‘Gooi het net eens uit aan de rechterkant’

Ds. Laura Nagelkerke ‘Gooi het net eens uit aan de rechterkant’

Geschreven op

‘Gooi het net eens uit aan de rechterkant, riep Hij. Dan lukt het wel.’ Johannes 21:6 Steeds als ik de verhalen lees van de eerste volgelingen van Jezus na Pasen, treft het me hoe klein en kwetsbaar die hele gemeenschap rond Jezus eigenlijk ooit begon....

Ds. Van de Ham ‘Pasen, de taal van de liefde’

Ds. Van de Ham ‘Pasen, de taal van de liefde’

Geschreven op

Ds. E. van den Ham is als predikant verbonden aan de Oosterkerk in de Zoetermeerse wijk Oosterheem en trad op als achterwacht voor de Hervormde gemeente uit Zevenhuizen vanwege onderbezetting na het vertrek van ds. Van Vreeswijk. Jezus zei tegen haar:...

Gerard van Doodewaard 'dat God zich verheugt over onze woorden'

Gerard van Doodewaard 'dat God zich verheugt over onze woorden'

Geschreven op

Gerard van Doodewaard schreef het openingswoord van de nieuwsbrief van de Volle evangelie gemeente Het Kruispunt in Nieuwerkerk a/d IJssel en schrijft over Psalm 19. Veel Psalmen of gedeelten van Psalmen zijn gebeden. De Psalmen vormen dan ook een rijke...

Lijdensweg

Lijdensweg

Geschreven op

Annemiek Bomhof-Vrij, ouderenpastor in de Capelse Dorpskerk schreef onderstaande overweging voor het kerknieuws van de protestanse kerken in Capelle a.d IJssel. Op weg naar Pasen leven we in de lijdenstijd. Om ons heen woedt de wereld: oorlog, aardbeving,...

Ds. Dora Hoekstra 'God als tuinman'

Ds. Dora Hoekstra 'God als tuinman'

Geschreven op

Ds. Dora Hoekstra is predikant in De Hoeksteen in Capelle a/d IJssel en zij schreef onderstaande overweging voor de website van de protestantse kerken in Capelle. We zijn allemaal vertrouwd met het Bijbelse beeld van God als Herder. Niet voor niets is...

Ds. Laura Nagelkerke ‘onderweg naar Pasen

Ds. Laura Nagelkerke ‘onderweg naar Pasen

Geschreven op

Ds. Nagelkerke werd op zondag 28 augustus bevestigt in de Ringvaartkerk in Nieuwerkerk a/d IJssel en zij opent de nieuwe Over en Weer met een overweging over Pasen. Om bij stil te staan Hij ging de weg zo eenzaam tot in Jeruzalem. Geen vriend kon langer...

Gerard van Doodewaard ‘Gods gedachten voor hen die in Christus zijn’

Gerard van Doodewaard ‘Gods gedachten voor hen die in Christus zijn’

Geschreven op

Gerard van Doodewaard opent de laatst verschenen nieuwsbrief van de Volle Evangelie gemeente Het Kruispunt in Nieuwerkerk a/d IJssel met een artikel over Gods gedachten. Hoe denkt God over degenen die in Christus zijn? Degenen die Jezus hebben aangenomen...

Ds. Lopers 'hope for the future'

Ds. Lopers 'hope for the future'

Geschreven op

Op zondag 27 november jl. ging ds. Henco Lopers voor in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel en sprak voor de vijfde keer over het thema ‘hope for the future’ nu na aanleiding van Handelingen 2 de verzen 14 t/m 21. Hij gaf hiermee een vervolg op de...

Leen Koster ‘alles is open voor God’

Leen Koster ‘alles is open voor God’

Geschreven op

Op zondagavond, 22 januari jl., werd de Week van Gebed in Nieuwerkerk afgesloten met een gezamenlijke dienst in De Lichtkring die voor deze gelegenheid goed gevuld was. Gospelzanger en voorganger Leen Koster van de Volle Evangelie gemeente Het Kruispunt...

Kees Posthumus ‘zorg voor Gods schepping’

Kees Posthumus ‘zorg voor Gods schepping’

Geschreven op

Op vrijdagavond trad Kees Posthumus op in De Ringvaartkerk in Nieuwerkerk a/d IJssel en verbond het jaarthema van de protestants kerk ‘samen één kerk’ moeiteloos met het thema van de gebedsweek ‘Doe goed, zoek recht’. Hij trad op met de voorstelling ‘Geloof...

Ds. Van Vugt ‘oordeel niet’

Ds. Van Vugt ‘oordeel niet’

Geschreven op

Op zondag 18 december jl. ging ds. A. van Vugt uit Eindhoven voor in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel en sprak over het thema: ‘oordeel niet’. Hij deed dat na aanleiding van Lucas 7 de verzen 1 t/m 12. Jezus zegt oordeel niet en daar wordt ik blij...

Bep van den Oord ‘Veel heil en zegen’

Bep van den Oord ‘Veel heil en zegen’

Geschreven op

Bep van den Oord is pastoraal werker in de Ontmoetingskerk in Capelle Schollevaar en schreef deze overweging voor het laatst verschenen kerkblad van de protestantse kerk in Capelle a/d IJssel. ‘Veel heil en zegen voor het nieuwe jaar!’ Ook u is dit rond...

Ds. Lopers 'Niets te zien'

Ds. Lopers 'Niets te zien'

Geschreven op

Op zondag 18 december jl. ging ds. Henco Lopers voor in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel en sprak over het thema: ‘Niets te zien’. Hij deed dat na aanleiding van Micha 5 de verzen 1 t/m 4 en Lucas 1 de verzen 39 t/m 45. Het klinkt misschien wel...