Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Alleen God kan de schepping redden

Tijdens de dankdienst voor gewas en arbeid sprak Ds. Lopers in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel over Psalm 19.

1 Voor de leider van het koor. Een lied van David. 2 Aan de hemel is te zien hoe machtig God is. Het heelal vertelt dat God alles heeft gemaakt. 3 Elke volgende dag spreekt daarover. Elke volgende nacht laat dat weer zien. 4 Het is een taal zonder woorden. Er is geen stem te horen. 5 Toch klinkt hun boodschap over de hele aarde. De hele wereld hoort ervan. God heeft aan de hemel voor de zon een tent neergezet.
6 De zon komt stralend naar buiten, stralend als een bruidegom die uit zijn slaapkamer komt, en vrolijk als een held die op weg gaat naar de wedstrijd. 7 Aan de ene kant van de hemel komt de zon op en ze gaat verder tot ze de andere kant bereikt. Niets kan zich verbergen voor haar hitte.

8 De wet van de Heer is volmaakt en richt de mensen op God. De woorden van de Heer zijn te vertrouwen en geven de mensen wijsheid. 9 De bevelen van de Heer zijn goed en maken de mensen blij. De wetten van de Heer zijn zuiver en geven de mensen raad. 10 De wet van de Heer is zuiver en zal eeuwig blijven bestaan.
De bevelen van de Heer zijn waarheid en zijn allemaal juist en goed. 11 Ze zijn kostbaarder voor een mens dan goud, kostbaarder dan veel, zuiver goud. Ze zijn zoeter dan honing, zoeter dan honing uit de honingraat.

12 Ik laat me door uw wet leiden. Gehoorzaamheid aan uw wet geeft een grote beloning. 13 Wie merkt het altijd als hij iets fout doet? Vergeef me wat ik verkeerd doe zonder dat ik het weet. 14 Bescherm me ook tegen trots. Laat trots niet de baas over mij zijn. Dan leef ik zoals U het wil en doe ik geen verkeerde dingen.
15 Heer, ik wil dat U kan genieten van alles wat ik zeg of denk. Heer, U bent de rots onder mijn voeten. U bent mijn Redder.

God verzorger en redder van de Schepping (vers 1 – 7)
De zon tovert een lach op ieders gezicht en in sommige landen werd hij aanbeden als een God. Maar psalm 19 is grootser en wijder als dat omdat God hier wordt aanbeden als schepper van het heelal. Staan we daar weleens bij stil vroeg hij zich af. De details over de schepping worden verteld zonder dat er een woord wordt gesproken. Hij zorgde weer voor de seizoenen en de oogt. Het lied gaat over God zelf en de gelovigen eren God wiens glorie zichtbaar is in de schepping. Prijs God voor het onderhoud van Zijn schepping.

Zonder woorden verteld de schepping Gos verhaal (vers 8 – 13)
Elke mens tast de schepping aan. Wie kent al zijn fouten? De mens heeft grote impact op Gods schepping en Hij overziet het geheel en spreekt ons eropaan. De wet is volmaakt en geeft ons levenskracht. Gods woord wil het goed leven voor ons en schept orde. Psalm 19 leert ons luisteren.Dank God op dankdag voor Zijn evangelie. Leef het goede leven met Hem en ga verantwoord om met Zijn schepping en met elkaar.

Schuld besef (verzen 14 en 15)
David beseft dat hij schuldig is en weet zich een klein mens in een gevallen wereld. Hij eindigt de psalm met een gebed waarin hij zijn verlangen naar bevrijding door God uitspreekt. Christus is onze redder en de vervulling van de wet. Hij vult ons tekort aan. Onze chaotische doen en denken kent geen orde en geeft aan dat wij de schepping niet kunnen redden. Dank God voor de hoop door Christus.

Naar het overzicht