Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Bas van Zuijlenkom 'Generaties'

Zondag, 22 september jl., sprak gast predikant Bas van Zuijlenkom over het thema Generaties. Van Zuijlenkom is gemeentepredikant van de samenwerkingsgemeente Rotterdam-Alexanderpolder NGK-CGK. Hij deed dit a.d.v. Maleachi 3 vers 1, 6 - 10 en 13 – 24.

Generaties wisselen om de 15 jaar zo startte hij zijn betoog. Bij de generatie van voor 1940 ging alles over van vader op zoon en de bij de volgende generatie ging alles onder protest gevolgd door de verbindende generatie. Staatjes op het internet zijn hier duidelijk over.  Ook in een kerkelijke gemeente zijn veel verschillende generatie te vinden en dat roept spanning op. Hoe moeten we hiermee omgaan zo vroeg hij zich af.

Het is de tijd waarin we leven. Andere tijden andere manieren hoewel de Bijbel en met name Maleachi een ander beeld schept. Ten tijde van Maleachi was e.e.a. anders georganiseerd en was je vooral stam- en familielid. De generaties waren voor de geloofsoverdracht, het respect en de waardering.  Men was verbonden en hecht met elkaar.

Voor generatie verbindende activiteiten in de kerk luid Van Zuijlekoms advies breng ze bij elkaar. Samen optrekken naar het voorbeeld van Maleachi.  Niet verkokerd maar samen. Wat zijn hierbij de uitdagingen?  Hoe geven we de Bijbel vorm in de gemeente want dit gaat niet vanzelf.  Het vraagt om een stapje extra aldus Van Zuijlenkom die opnieuw Maleachi aanhaalde met de tekst luister niet naar uw ouders want zij verlieten mij!! Maar:

  1. Wandel met Jezus – loop niet de kantjes eraf
  2. Het komt eropaan in de eindtijd – tijdens de verwarring en ontwrichting
  3. Vind elkaar in de naam van Jezus – met ernst en liefde

Zoals Johannes die het volk attendeerde op de wederkomst voor de oordeel dragende Jezus. Deze Jezus die de vloek heeft verbannen verbindt de generaties. Verbonden raken in de naam van Jezus die de generaties ontsteeg. Samen in de naam van Jezus gericht op elkaar.

Naar het overzicht