Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Bisschop Van den Hende ‘Een lockdown betreft nooit je hart’

Op zondag 29 maart was bisschop Van den Hende, bisschop van de Zuidplas parochies, te gast bij Leo Fijen in het Geloofsgesprek op NPO2. De bisschop sprak over de ‘huiskerk’. “Ons hart is de eerste plaats waar we de Heer ontmoeten. Daar wordt nu door deze situatie meer een beroep op gedaan. We kunnen onze harten ook met elkaar verbinden zodat ze met elkaar kloppen uit liefde voor en met Christus en voor wat de wereld raakt als ons gemeenschappelijk huis. De Heer is degene die ons verbindt. In deze Veertigdagentijd komt dat in ons gebed, het vasten en de naastenliefde meer intens en bewuster naar voren in de huiskerk, omdat we niet naar buiten kunnen.”

“Bidden is de motor van heel veel goede dingen die voor het Koninkrijk van God nodig zijn. Het doet je bekommernis om wat Christus bezielt groeien. Het gebed is het fundament, de motor en een kracht, waardoor de Heer veel in ons kan omvormen. De beschaving van liefde staat nu soms onder druk tussen bijvoorbeeld landen. Anderzijds zien we dat mensen elkaar meehelpen, uit zorg voor elkaar in deze crisis. Dat doen ook priesters en diakens, pastoraal werkers en geestelijk verzorgers. De wereld mag met Gods hulp door ons steeds meer het aanzien van het Koninkrijk van God krijgen. Dat gebeurt als mensen hun hart voor elkaar openen. Een lockdown betreft in christelijke zin nooit je hart.”

“Deze coronacrisis raakt mensen in het hart. Er is veel angst en onzekerheid. Maar tegelijkertijd is er ook sprake van doen wat het evangelie vraagt voor mensen in je omgeving. De Vastenactie brengt die naastenliefde voor mensen ver weg in beeld. Het is een van de pijlers van de Veertigdagentijd. Normaal is daar veel aandacht voor in de parochies. Dat kan nu niet, omdat er geen bijeenkomsten en vieringen zijn.” De bisschop roept daarom op om de vastenactie te steunen. “We mogen ons hart openen voor mensen dichtbij en ver weg. In de woorden van een prefatie van de Veertigdagentijd: door zijn kracht worden wij navolgers van zijn mildheid.”

 

Naar het overzicht