Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

De mens en de wet…

Peter Versloot, geestelijk verzorger at Woon-zorgcentrum De Vijverhof in Capelle a/d IJssel schreef onderstaande overweging voor de website van de protestantse kerk in Capelle.

De mens leeft op gespannen voet met de wet. De mens wil vrijheid. Regels passen daar niet zo bij. Dat bleek de afgelopen anderhalf jaar vaak. Door corona waren er extra regels, veranderden de regels per week en er werd zelfs een aparte wet gemaakt! De één probeerde ernaar te leven, een ander had er moeite mee en sommigen gingen zelfs de straat op om ertegen te demonstreren.

Wetten… op Google stond: ‘In totaal zijn er een kleine 140.000 artikelen geldig in ruim 12.000 afzonderlijke regelingen. De geldende wetten bestaan gemiddeld uit 26 artikelen.’ Zie dan door de bomen het bos maar, laat staan dat je ze kunt naleven… Tegelijk geldt: de wet is er ten behoeve van de mens! Het is bedoeld om in vrede samen te leven – en dat willen we toch in een ‘samenleving’?

Al vroeg in de geschiedenis geeft God de mens ‘leefregels’. Om goed te kunnen leven met elkaar én met God! Niet voor niets gaan de eerste regels over het leven met Hem! Dat is een belangrijke basis! Vanuit de tien geboden die God gaf, vloeiden in de Thora vele extra regels voort. Blijkbaar was dat nodig voor de mens.

Jezus kwam om de wet te ‘vervullen’. Duidelijk zegt Hij dit in Matteüs 5:17. Verderop vat Jezus de wet als volgt samen (Matteüs 22: 37-40, NBV): ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

De basisvraag is en blijft: hebben wij God lief boven alles? Veel mensen (b)lijken dat niet echt meer nodig te vinden en zeggen: ‘Ik leef goed en dat is toch alles wat God wil?’ Nee, dat is niet alles! Dan mis je zelfs het belangrijkste: God liefhebben! Vanuit die basishouding mogen we proberen te leven zoals God dat heeft bedoeld. Door je naaste lief te hebben (kunnen wij dat of is dat toch in de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan?) als jezélf (ja ook dat geldt; je mag/moet jezelf liefhebben! Denk niet te goed over jezelf, maar ook niet te slecht!). Prachtig hoe Jezus ‘de vervulling van de wet’ samenvat!

Misschien wordt u weleens moe van alle geboden, verboden, wetten en regels. Misschien denkt u weleens: ‘Als ik me nu maar eens aan slechts één regeltje hoefde te houden…’ Weet dat zelfs dát ons mensen niet lukt. In Genesis 3 zegt Eva: ‘We mogen de vruchten van alle bomen eten, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken.’ Zelfs die ene simpele regel was te veel voor de mens…

Wij mogen leven vanuit Gods genade en trouw. Hij heeft voor ons in Jezus de vergeving van zonden bewerkstelligd en ons Zijn Geest geschonken. Vanuit die kennis en dankbaarheid mogen wij leven. Het is meer dan de moeite waard om zo, vanuit dankbaarheid aan God, (proberen) te leven!

Bron: www.protestantsegemeentecapelle.nl

 

Naar het overzicht