Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. A. Kramer ‘red de kleintjes’

Op zondag, 25 juli jl., werd er in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel een preek gelezen vanwege de vakantie van ds. Lopers met het thema ‘red de kleintjes’ aan de hand van Mattheus 18 en met name de verzen 15 t/m 20.

God gaat met ons mee en we mogen voor elkaar zorgen hoorde we vorige week (https://www.geloofinnieuwerkerk.nu/nieuws/ds-kramer-you-ll-never-walk-alone). Maar wat nu als er iemand afdwaalt? En hoe vaak vergeven we elkaar want we leven toch allemaal van dezelfde genade? Het beladen woord heet hier tucht!  Tucht bij afdwaling is dat niet koud en kil? Een meetlat om elkaar de maat te kunnen nemen of heeft Jezus het anders bedoelt?

Waarschijnlijk kennen we allemaal wel het inmiddels beruchte VAR gebaar. Waarop een her beschouwing van een bepaald moment in de wedstrijd wordt gedaan.  Wanneer er sprake is van een overtreding volgt er dan een rode of gele kaart met daarbij een passende straf. Moeten we dan ook maar kaarten uitdelen in de kerk, is dat niet makkelijker? Het is goed om duidelijk te zijn, ja dat wel. Maar tucht is niet bedoelt om te straffen maar om degene wie het betreft terug te halen.  Het volgt niet voor niets kort op het gedeelte in de tekst waar de herder van 100 schapen er 99 alleen liet om die ene te gaan halen. Goed beschouwd kun je zeggen: hoe minder tucht in de kerk hoe minder liefdevol we zijn met elkaar. Een vader haat het als zijn zoon liegt en bedriegt. Hij haat de daden niet zijn zoon en daarom spreekt hij hem liefdevol aan. Jezus leerde ons hoe de tucht te gebruiken met als reden de zonde buiten de gemeente te houden.

Wees hard voor jezelf
Mensen die als kinderen zijn leggen hun leven in Zijn hand. Zij buigen voor Hem. God is boos op hen die broeder of zuster verleid. Tucht is er om met de zonde te breken, je trekt degene van de zonde weg. Kortom om hem binnen de gemeente te houden en niet om hen/zij er buiten te plaatsen. Het gesprek aan te gaan, de ander te overtuigen en hem/zij te laten zien de zonde los te laten. Maar wie zijn taak is dat? We schuiven het vaal af en kijken als snel naar de kerkraad maar Jezus wijst naar ons allen. Je mag alle liefde in je het gesprek aangaan al is het een moeilijk proces. Schouder aan schouder want je wilt de ander niet verliezen. Samen strijden de ander over de drempel trekken net als Jezus deed.
Maar wat als de ander tegen jou heeft gelogen?  Wij eisen vaak excuses maar Jezus zegt: ga naar hem toe net als ik bij jou deed, Ik nam het initiatief!- Tucht begint bij las gemeente en begint met zelftucht. Wees hard voor jezelf.

Wees barmhartig voor anderen
Jezus gaf ons een plaats in de gemeente en wij weten ons gesteund door Hem en elkaar, wat een wonder gevonden te zijn door de zelfde Herder. Hij vraagt ons om barmhartig te zijn voor anderen zonder oordeel. Hij was keihard voor zichzelf op Golgotha. Hij ging met gevaar voor eigen leven. Tucht is dus geen straf en/of middel om mensen buiten de kerk te zetten maar een liefdevol instrument door Jezus ons gegeven. Een middel om te laten zien dat degene zich buiten het koninkrijk begeeft. Daarom zegt Jezus ga praten onder 4 ogen. Met en niet over praten staat daar. Niet bestraffend maar bewijzend, het laten zien dat de verkeerde weg gekozen is. Overtuigen is de zonde aan het licht brengen. Je laat de ander toch niet zitten. Jezus heeft zijn liefdes offensief op ons gericht wees dus liefdevol en barmhartig.

Naar het overzicht