Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Den Besten ‘ken Hem’

Ds. Den Besten, verpleeghuis predikant in Rotterdam en verbonden aan de Hervormde gemeente in Nieuwerkerk a/d IJssel, schreef de meditatie voor het zomernummer van Onderweg, het kerkblad voor de Hervormde kerk. De Bijbeltekst die hem inspireerde was Spreuken 3:

Het leven van een mens wordt wel eens vergeleken met het gaan op een weg. En op die weg gebeurt er ontzettend veel. Het ene moment is die weg makkelijk begaanbaar en geniet je er van. Het andere moment zijn er allerlei obstakels die het gaan op de weg moeilijk maken. De Spreukendichter roept op om op de weg door het leven God te kennen.

Ken Hem! Ken God, luidt de opdracht. Wanneer ken je God? Je kunt het vergelijken met het 'kennen' van iemand wat op z'n minst te maken heeft met het hebben van een relatie met diegene. Door de omgang met iemand leer je de betreffende persoon kennen. 'Kennen' heeft dus het aspect van een proces in zich. Een proces waarin je moet investeren anders droogt de relatie op. God laat zich kennen in Zijn Woord en dienst. Niet voor niets roept de Heere op om de onderlinge bijeenkomsten niet na te laten. Zo leer je God kennen. Ken Hem in al uw wegen!

Al uw wegen, dat is: altijd en overal. Als je thuis blijft of op vakantie gaat, laat Hij je Gids zijn. Ken God op heel uw levensweg. Houd uw oog, uw oor altijd op Hem gericht. Leef met God in biddende afhankelijkheid. Die vertrouwelijke omgang is onmisbaar in het steeds beter leren kennen van God. Raadpleeg dagelijks de Bijbel als reisgids op je levensweg. Alleen zo wordt uw relatie met Hem gebouwd en verstevigd. Alleen zo kunt u die momenten op uw levensweg aan, waarin God zich op een wijze laat kennen die u niet begrijpt of waar u het moeilijk mee hebt.

'Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken'. Op de opdracht 'ken Hem', volgt de belofte: 'Hij zal uw paden recht maken'. De Heere zal er voor zorgen dat er niets op uw weg zal zijn (hoe krom die ook is of wordt) wat uw zaligheid zal kunnen schaden. De weg waarop we gaan is de juiste weg wanneer we God kennen als degene die het grootste obstakel in ons leven, de zonde, heeft weggeruimd. In Jezus Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven, verlangt God om onze weg te effenen tot in het Vaderhuis. Wanneer u zo, in verbondenheid met God uw weg bewandelt, dan zal de Heere er voor zorgen dat u een effen weg zult gaan. Het is geen weg zonder obstakels, laten we dat maar eerlijk onder ogen zien, maar het is wel een weg met uitzicht. Wandel op die weg, dan zal uw weg een gezegende weg zijn. Ga met God en Hij zal met u zijn, op al uw wegen.

 

Naar het overzicht