Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. A. Theunisse ‘Hemelvaart en Pinksteren – Triomftocht van Jezus’

Ds. Theunisse, predikant in de Hervormde dorpskerk in Zevenhuizen, opent het laatst verschenen kerkblad met een overweging over Pinksteren.

Toen Hij opsteeg naar omhoog, voerde Hij gevangenen mee en schonk Hij gaven aan de mensen’ - Efeze 4: 8. Het is ze dan toch maar weer gelukt: Feyenoord kampioen! Op maandag voor Hemelvaartsdag vond de huldiging plaats op het bordes van het stadhuis aan de Coolsingel. Kampioensschaal, spelers, fans, alles was aanwezig. Als de burgemeester het niet te riskant had gevonden, hadden de spelers zelfs met een bus een triomftocht door de stad gemaakt.

Intussen heeft de kerk de hemelvaart van Jezus Christus gevierd. Zijn triomftocht was oneindig groter en unieker dan een tour op een versierde wagen door de straten van Jeruzalem of zelfs een huldiging op een van de balkons van het keizerlijk paleis in Rome. Jezus steeg op naar het allerhoogste balkon, aan de rechterhand van God in de hemel, waar Hij de hoogste eer en heerlijkheid heeft ontvangen.

Nu werden in oude triomftochten overwonnen koningen achter de versierde strijdwagens van de overwinnaars meegevoerd. Wat een vernedering voor hen. Al hun macht waren ze kwijtgeraakt. Het enige wat hen nu nog restte was hun overwinnaars gehoorzamen. Dat beeld zien we terug in bovenstaande tekst uit Efeze. Toen Jezus triomferend opsteeg naar omhoog, voerde Hij gevangenen mee. Wat voor gevangenen? Denk aan zonden als hebzucht, egoïsme, hoogmoed en nog veel meer. Psychiater Esther van Fenema schrijft in haar boek Verlaten individu hoe de zeven hoofdzonden onze postmoderne samenleving terroriseren. Maar Jezus heeft ze overwonnen met Zijn dood aan het kruis en voert ze als gevangenen mee. Of denk aan de veroordelende kracht van Gods wet, die je er altijd maar weer op wijst als je de norm niet hebt gehaald. Omdat Jezus voor zondaren is gestorven, is er geen veroordeling meer voor ieder die in Hem gelooft (Rom. 8: 1).

Zelfs de machtige dood, die soms zoveel angst aanjaagt, wordt met geboeide handen en gebogen hoofd achter de zegewagen van de Opgestane meegetrokken. Aardse machten, hemelse krachten, allen moeten Jezus als Heer erkennen. En het werkt hier net als bij Feyenoord: als de spelers kampioen worden, zijn de fans het ook. In Christus zijn de gelovigen zelfs meer dan overwinnaars (Rom. 8: 37). Word je leven soms verstoord door dit soort duistere machten, herinner je dan de hemelvaart van Jezus, realiseer je wie je in Hem bent en sta sterk in Zijn kracht. Naast gevangenen werd ook oorlogsbuit meegevoerd. Op de triomfboog van Titus in Rome staat bijvoorbeeld de Menora afgebeeld, die hij uit de tempel in Jeruzalem geroofd had. Na afloop deelde de overwinnaar de oorlogsbuit met zijn goden, vrienden en helpers. Jezus deelt op Zijn triomftocht ook gaven uit. Het zijn de gaven van de Heilige Geest, die in ons wil wonen: de gave van gebed, van geloof of van leiding geven. Van een luisterend oor, van twee rechterhanden of van wat ook maar. De Geest maakt dat we deze gaven tot eer van de Heer gaan inzetten, voor Zijn gemeente en daarbuiten, ten dienste van andere mensen. Er zitten soms ook bijzondere gaven tussen, zoals de gave van profetie, van genezing of van tongentaal. Heel persoonlijke gaven voor je karakter zoals liefde, blijdschap en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Deze overvloed aan gaven brengt ons vanzelf bij Pinksteren: het feest van de Geest. We hebben het gevierd. Houd je handen maar op en je hart maar open, want de Heer deelt rijk uit. Het valt ons allemaal toe vanuit de triomftocht van Jezus. Hij is de Heer. Halleluja!

Naar het overzicht