Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Buitendijk ‘leven naar Zijn wil’

Op zondag 9 juni 2024 ging ds. E. Buitendijk voor in zijn thuisgemeente De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel en sprak over leven naar zijn wil aan de hand van Mattheus 7 en 8.

Dit is wat Ik wil dat jullie doen en dat is luisteren zo opende Buitendijk. Luisteren naar Jezus die scherp en praktisch was. Zijn woorden waren gedompeld in warmte en zuiverheid. Ze waren adembenemend en bevrijdend. De joden voelden zich gezien door Hem en volgden Hem naar de voet van de berg om naar Hem te luisteren. Onder hen de schriftgeleerden die kritisch waren en Hem probeerde te vangen op Zijn woorden. Alleen wie handelt naar de wil van God woord kan binnengaan zegt Jezus. Is Hij tevreden met ons handelen en kennen wij Hem?

Psalm 40 zegt: “Ik draad u wetten” en in al die weten lezen we over de liefde. Zijn wil verstaan is het gevolg van deze liefde. Maar wat is zonde dan? Zonde begint daar waar de liefde ophoud. Toets je leven aan die liefde want we zijn er niet om de regels te dienen.  Worden we door die liefde gedreven? Jezus noemde de schriftgeleerden wetsverkrachters door de veelvoud aan regels die men naleefde. Paulus zegt zonde liefde is alles zinloos en Johannes schrijft: de liefde komt uit God voort want Hij is liefde. Merken we dat aan elkaar?

We moeten niet alles met de mantel der liefde bedekken maar deze liefde moet gericht zijn op de ander voor wie je als Christus mag zijn. De ander niet de oren maar de voeten wassen dus. Liefde is een werkwoord je moet er mee aan de slag. Jezus tegenover de schriftgeleerden puurheid tegenover de regels en tradities. Jezus leert ons dat het om ons hart gaat. Geen oordeel maar liefdevol en bewogenheid hetgeen ons in beweging brengt. Gods wil doen door de ander te dienen en lief te hebben. Dat is wat Ik wil dat jullie doen net zoals Ik jullie lief heb.

Naar het overzicht