Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Buitendijk ‘maak het goed voordat je aan tafel ontmoet’

Op zondag, 7 juli jl., ging ds. Buitendijk voor in zijn thuisgemeente De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel en sprak over het avondmaal aan de hand van Johannes 13 de verzen 1 t/m 15 en Mattheus 5 de verzen 21 t/m 26, een ongemakkelijke tekst.

Aan de maaltijd wordt het stil, als de meester knielen wil, en vol liefde als een knecht, elk apart de voeten wast en zegt: Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij Als je Mij gaat volgen. Dit lied kennen we allemaal. Christus die die afstand deed van Zijn hoge positie om ons te dienen. Gods dienst van groot naar klein. Kunnen wij volgen en hoe vaak offeren wij ons zelf op om de minste te zijn? We zingen het vaak maar doen we het ook? Brood en wijn tot Zijn gedachtenis. ? Dit is wat Ik wil dat jullie doen zegt Jezus maar misschien hebben we nog wat te doen. Verwijdering moet eerst worden geheeld. Je voelt het en het knaagt. Ons geweten spreekt ons aan.

Johan, een geliefde voorganger en een begaafd spreker, leefde in onmin met Bert. Tijdens een bezoek was er iets fout gegaan. Te snel geoordeeld of niet goed geluisterd en Bert was beschadigd. Email en telefoontjes bleven onbeantwoord en zondags kruisten hu blikken in de kerk.  Ga erop af Johan zei hij tegen zichzelf want zijn geestelijk leven leed eronder. Het bleek gif in de grond van zijn geloof. En ook zijn vrouw zei ga er naar toe Johan wees de minste. Maar het kwam er niet van totdat er op een zondag een gastpredikant was en Johan zelf even kerkganger was. Niet bewust maar toch werd Johan intens en persoonlijk aangesproken door de preek.

Een patiënt kwam de dokter en zei dokter elke dag ik wordt elke dag wakker met een bult op mijn hoofd en ik weet niet hoe dat komt. Waarop de dokter zei dan zullen wij u een dag lang observeren en wat bleek, elke keer als de klok 9 uur sloeg sloeg de man met zijn hoofd tegen de muur. Natuurlijk vraagt u zich af wat dit met het bovenstaande te maken heeft maar Johan spitste de oren want de dominee zei misschien heeft u ook het gevoel dat de hemel van koper is en dat u het niet snapt. Dat je met je hoofd tegen de muur loopt en van bitterheid het niet door hebt. Leg je geschillen zo leert ons Mattheus. Johan was verstijft. God zegt me om me eerst met Bert te verzoenen en dan pas te offeren.

Op die morgen stonden er velen op en werden velen handen geschud. Velen wasten elkaar de voeten en werd intens avondmaal gevierd. En ook Johan en Bert verzoenden. Jezus laat het ons zien dat de hemel open is en de weg vrij. Maak het goed met de ander voordat elkaar aan tafel ontmoet.

Naar het overzicht