Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. De Groot ‘een nieuw begin’

Op zondag, 9 januari jl., ging oud predikant Wim de Groot van De Lichtkring voor In De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel en sprak over de huidige chaos in de wereld aan de hand van Genesis 1 de verzen 1 t/m 5.

Al ruim twee jaar heerst er een pandemie en worden we met de gevolgen geconfronteerd. Een groeiende kloof tussen mensen. Je kunt geen mening meer hebben want je wordt er op af gerekend. Er is nog steeds veel leed en jongeren ondervinden er de gevolgen van.  Thuis onderwijs laat zijn sporen na en thuiswerken is niet voor iedereen ideaal. Plunderingen rondom de avondklok, de milieu problemen en de situatie in Afghanistan het staat ons nog helder voor ogen. Toch gedijen sommigen bij en kreeg het milieu een boost vanwege het mindere vlieg- en woon-werkverkeer. We kunnen het omschrijven als chaos. En God? Velen hebben Hem ervaren maar sommigen ook totaal niet.

Hoe gaar God om met chaos? In Genesis  lezen we dat de aarde woest en ledig was, doods waarin de duisternis heerste. De Bijbel begint dus met chaos en 66 boeken lang kunnen we lezen en zien hoe God hiermee omgaat. Maar de woorden zijn hoopvol want er gaat iets gebeuren omdat de Geest erover zweefde. De Geest is stabiel en start vernieuwing, geeft ons koers en richting. Gods ademt gaat over de chaos en blaast er leven in. Psalm 104 vers 30 zegt: “Maar door uw adem komt alles tot leven. U maakt de hele aarde nieuw.“ Uit de  chaos ontstaat iets moois als God zich ermee bemoeit. De duisternis moet wijken voor licht en ruimte voor de mens in een ritme van dag en nacht.

De Joden zeggen: “het werd avond en het werd morgen”. Dat wil zeggen dat ze dag ’s avonds beginnen en eindigen met het licht in de morgen. Openbaringen 22 vers 5 zegt: “Er zal geen nacht meer zijn. En ze hebben geen lamp of zon meer nodig, want de Heer God zal hun licht zijn.” Gods schepping eindigt dus in het licht. Zonde veroorzaakt chaos maar God vind nieuwe wegen en wil leven laten zien in Jezus. Jezus riep het is volbracht en het licht brak door. Waar mensen zijn daar zijn problemen maar Gods Geest ademt over deze wereld en broed op vernieuwing. Leef in die verwachting.

Naar het overzicht