Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. De Rijke ‘een mens zijn op aarde’

Op zondag 19 oktober ging ds. De Rijke voor in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel in een dienst waarbij hij zijn eigen kleinkind mocht dopen. Hij sprak over de doop aan de hand van Openbaringen 4 en Mattheus 3 de verzen 13 t/m 17.

God de Schepper komt alle macht toe op aarde zo opende De Rijke zijn preek en Johannes ziet opvallende taferelen in Openbaringen. Deze maken duidelijk dat heel de schepping van God getuigt. Je rakt er niet over uitgelezen en we worden in het verhaal gezogen. Het is adembenemend. Psalm 8 leert ons dat de mens als enige schepsel bijna goddelijk is. Maar de mens wil zelf schepper zijn en we kennen allemaal de gevolgen. Het gaat al mis in het paradijs maar God beloofde redding in Zijn zoon.

Hij die zijn eigen zoon niet spaarde ademde de lucht die hij zelf geschapen had laat zich dopen. Wat een contrast tussen Openbaringen en Mattheus. Jezus deed afstand van zijn goddelijkheid en Zijn gehoorzaamheid wordt zichtbaar in Zijn doop: ik ben jullie middelaar en neemt in die doop al onze zonde opzich. Kijk eens zegt God: ‘dit is mijn zoon’. En de Geest daalde op Hem neer. Maar dan komt de satan en leidde Hem naar de woestijn.

Adam wilde God zijn maar wilde Jezus echt mens zijn? Welke stem krijgt het voor het zeggen? Wij zijn alle geliefd door Hem waardoor wij mogen zeggen: God is mijn vader. Je staat er niet alleen voor. Hoe sterk is de stem van God in ons? Je wordt daarop uitgedaagd. Kijk maar naar Jezus in de woestijn. (). Jezus heeft het bewezen en wees de duivel af. Wijn zijn Gods kinderen niet op eigen kracht maar omdat God het heeft gezegd. Naar welke stem luisteren wij? Naar je eigen stem die die roept om gezondheid en succes? Zijn verleidingen waren anders maar luister naar Zijn stem en leer je roeping te verstaan en te leven voor Hem. Deuteronomium 6 zegt: ‘Heb de HERE, uw God, lief met heel uw hart, en geheel uw ziel en al uw krachten.’

Het gaat dus om het luisteren naar Gods stem. Jezus weerstond de duivel met Gods woord en gaat ons hierin voor. Daarnaast hebben we het gebed voor de band met God de Vader. Hou je blik op gericht. Lees, bid en vertrouw op Jezus.  Zeker in deze corona tijd waarin pijn, lijden, eenzaamheid tastbaar zijn. Kijk naar Jezus hij was 40 dagen in de woestijn. Daar waar het schraal en eenzaam is. Wij leven ook in de woestijn en dat is leertijd. Wij falen en doostaan het niet. Daarom let op Jezus  Hij faalde niet maar blijf trouw voor ons. Steun op Hem!

 

Naar het overzicht