Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. De Rijke 'vertrouw op de allerhoogste'

Op zondag 10 juni jl. ging ds. De Rijke voor in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel en sprak over Psalm 91 en met name over de eerste  2 verzen.

Veilig bij God zijn dat gun je iedereen zo opende hij. Het s daarmee ook een geloofsbelijdenis. Dicht bij God leven wil toch iedere gelovige.  Wij zijn afhankelijk van Hem onze schuilplaats zegt de psalm. Het schuilen bij Hem heeft te maken met de tempel in Israël. De cherubs op de ark symboliseerde dit. Beschutting vinden in de tempel en daarmee veilig zijn bij God deden alle pelgrims in die dagen. Schuilen bij de ontzagwekkende die naar ons omziet is een diep verlangen naar geborgenheid. En zo ’n leven leiden we vaak niet als christenen. We zijn net zo kwetsbaar als een ieder ander. En toch schrijft de psalm er geheel anders over.

God heeft oog voor de realiteit ook als je ineens getroffen wordt door ziekte of ander onheil waardoor je geen kant op kunt. Als het net van de vogelvanger zegt de psalm. Het leven is hard en ruig en in die setting is de psalm gedicht. Als het kwaad je overvalt waar is dan je schuilplaats?  Je denkt dat je veilig bent maar het kan je toch overkomen. Kwetsbaar ben je maar wie vangt je op? Wie in de beschutting van de allerhoogste woont heeft uitzicht schrijft de psalm. Hij die geen grenzen kent beschermt ons leven is groter dan alle menselijk leed.  Hou dus vol en schuil bij Hem want het stopt niet bij ons leed. Hij gaat verder. Niet dat daarmee een einde is gekomen aan ons leed en dat is dagelijks leven daarmee verandert. Maar geloof in Hem verandert wel ons uitzicht. Hij houd ons vast en geeft ons perspectief.

Dan zullen de omstandigheden je er niet onder krijgen want eeuwig leven heeft Hij op het oog. Alleen Zijn zoon verliet Hij waarna het drie uur donker was. Wanneer je mij aanroep zal ik antwoorden zegt Hij. Je wilt een je kinderen behoeden voor alle kwaad maar dan gaat niet. Zoekt dus hulp bij Hem die precies weet wat ze nodig hebben. Breng ze bij Hem de allerhoogste onder de aandacht en leef vanuit die relatie. Mijn vesting is God en daarop vertrouw ik.

Naar het overzicht