Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Den Besten’God is liefde’

Ds. Den Besten, verpleeghuis predikant in Rotterdam en verbonden aan de Hervormde gemeente in Nieuwerkerk a/d IJssel, schreef de meditatie voor het maart nummer van Onderweg het kerkblad voor de Hervormde kerk. Hij gaf het de titel ‘God is liefde’

Het is voor Johannes heel belangrijk om dat vast te stellen. God is liefde. Dat staat voor de apostel als een paal boven water. Wie zijn brieven leest, komt onder de indruk van de manier waarop hij, als apostel van de liefde, Gods liefde in Christus beschrijft. Tegelijk is er in de Bijbel nauwelijks een tekst te vinden, die zo'n discussie oplevert als deze tekst. God liefde? Velen zetten een vraagteken. God, liefde, dat zegt Johannes dan wel, maar, hoe zit het dan met de oorlogen in de wereld? Met zoveel zinloos geweld? Met zoveel haat en nijd? Met al het lijden wat er is? Met zoveel ziekte en narigheid? Met de dood die scheiding teweegbrengt?

Als het dan waar is wat Johannes zegt, nl. dat God liefde is, waarom .„...? Even zoveel vragen worden dan opnieuw gesteld. Misschien zijn het wel uw of jouw vragen. Vragen waar geen antwoord op is. Althans, niet voor ons. Toch valt er wel wat meer over te zeggen. God is liefde. Op velerlei wijzen heeft God dat laten zien. God sluit een verbond met Abraham waar alle generaties in mogen delen. God openbaart Zijn liefde in de geschiedenis met Zijn volk als Hij hen voorgaat naar het beloofde land. Maar dat is niet het enige. Gods liefde komt tot het hoogtepunt in het zenden van Zijn Zoon. Zijn eniggeboren Zoon zendt Hij naar de aarde om vrede te brengen: "Want alzo liefheeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat eenieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft" (Joh.3:16). Geen grotere liefde is denkbaar. Zijn eigen Zoon. Wat bezielt God om onverbeterlijke vijanden, u, jij en ik zo te beminnen?

Daar is maar één antwoord op mogelijk: LIEFDE. Onvoorwaardelijke en onuitputtelijke liefde in de Heere Jezus Christus. God zoekt het behoud van mensen, van u, jou en mij. Niets liever wil Hij dat wij leven, nu, in afhankelijkheid van Hem en later in Zijn eeuwige heerlijkheid. Zijn liefde gaat zover, dat Hij, om ons dat leven te geven, Zijn eigen Zoon opoffert. Leven voor u, omdat Christus dat leven verwerft. In de weg van lijden en sterven overwint Hij dood en graf. Goed dat we in deze tijd van voorbereiding op Zijn opstandingdag, ons bezinnen op de onvoorwaardelijke en onuitputtelijke liefde die de Heere Jezus heeft betoond. Dankzij Hem komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde in het vizier. De prijs die Hij ervoor betaalt, is hoog: Zijn eigen leven! Als dat geen liefde is!

 

Naar het overzicht