Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Den Besten ‘Wees barmhartig’

Ds. Den Besten, verpleeghuis predikant in Rotterdam en verbonden aan de Hervormde gemeente in Nieuwerkerk a/d IJssel, schreef de meditatie voor het februari nummer van Onderweg, het kerkblad voor de Hervormde kerk. De Bijbeltekst die hem inspireerde was Lucas 6 vers 36: Wees dan barmhartig zoals ook uw Vader barmhartig is.

lk las het volgende verhaal van een rabbi, een Joodse leraar. Een rabbi verdween elke avond voor de sabbat. Het maakte de mensen nieuwsgierig. Ze dachten: hij heeft vast een geheime ontmoeting met God. Dus werd er een spion achter de rabbi aangestuurd. Weet je wat die spion ontdekte? De rabbi vermomde zich als boer en ging een verlamde vrouw helpen. Hij maakte haar huisje schoon en zorgde voor het eten. Toen de spion terugkwam, vroegen de anderen hem: "en, wat heb je gezien, steeg de rabbi op naar de hemel?" De spion zei: "nee, hij ging nog hoger!'Dit verhaal laat iets zien van wat barmhartigheid inhoudt. Het betekent: je ontfermen, je toebuigen naar iemand die in moeilijkheden zit. Dat is precies wat de Heere Jezus doet. Hij daalt neer vanuit de hemel naar de aarde om zondaren te redden. Hij wordt een dienstknecht en sterft aan het kruis. Zo verhoogt God Hem en schenkt Hem naam boven alle namen. Wij kunnen niet naar God opklimmen, maar Jezus komt naar ons toe om het verlorene te zoeken. Hij doet dat vanwege een warm kloppend hart voor zondaren.

Barmhartig en genadig is de Heere. Het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid is 'rachamiem'. Dat komt van 'rèchèm', wat baarmoeder betekent. Het woord wijst op veiligheid, bescherming en tederheid. Het gaat over de liefde van een moeder voor haar kind, de tederheid van een vader voor zijn zoon. Barmhartigheid is Gods liefde waarmee Hij zich uitstrekt naar wie hulp nodig heeft. Barmhartigheid is niet zomaar een kenmerk van God. Het raakt Zijn diepste wezen, Zijn hart. Hij is 'barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid' (Exodus 34:6). Het is door Gods barmhartigheid dat er vergeving mogelijk is. Het kruisoffer van de Heere Jezus maakt duidelijk dat God barmhartig en tegelijk rechtvaardig is. Omdat God rechtvaardig is, moet de zonde gestraft worden. Omdat Hij barmhartig is, droeg Hijzelf de straf in Christus.

De Bijbel roept ons op om barmhartig te zijn. Nee, ons leven hoeven we niet te geven, dat heeft de Heere Jezus al gedaan, maar de Heere roept ons wel op om te zorgen voor wie honger heeft, wie arm is, wie gebukt gaat onder gemis, wie ziek of eenzaam is. "Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is". Door naar God te kijken, die zich bekend maak in Zijn Woord, ga je op Hem lijken en wordt je hart gevuld met barmhartigheid en liefde voor mensen in nood. Zo'n warmhartigheid wens ik u allen toe.

Naar het overzicht