Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. E. van den Ham ‘Groet al onze vrienden in het geloof.’

In het laatst verschenen kerkblad van de hervormde gemeente in de dorpskerk in Zevenhuizen schreef ds. Van den Ham het openingswoord over de vakantie.

De schoolvakanties in onze regio zijn begonnen. Voor veel gezinnen is het de periode om er even met elkaar op uit te gaan, of dat nu in het binnenland of ergens in het buitenland is. Senioren hebben het wat dat betreft wat makkelijker; die kunnen buiten het seizoen ook met vakantie. Dat scheelt bovendien drukte en kosten! Maar graag wil ik het met u hebben over iets dat hetzelfde blijft, in welk deel van het seizoen u ook met vakantie gaat. En dan bedoel ik: het kerkbezoek. En nee, daar bedoel ik niet mee het door-de-weeks bezoeken van prachtige kerken of kathedralen, maar een bezoek op zondag, tijdens de kerkdienst. Ik kan het u zeer aanbevelen!

Als ik het goed zie, staat dat wel een beetje onder druk. Dat heeft te maken met het internet, dat tegenwoordig een goede verbinding met de thuisgemeente vaak prima mogelijk maakt. Ik heb het zelf gemerkt: dat mensen uit onze gemeente me vanuit het buitenland een appje stuurden waaruit bleek dat ze de dienst in onze eigen gemeente vanaf hun camping hadden kunnen volgen. En hoe leuk het kan zijn om zo’n reactie te krijgen - ‘k vind het ook wat jammer. Want de vakantietijd is een prachtig moment om iets te ervaren van wat we in onze geloofsbelijdenis uitspreken: ‘ik geloof de gemeenschap der heiligen’.  Die gemeenschap heeft altijd te maken met de onderlinge ontmoeting. Niet alleen in je eigen dorp, als je de kerkdienst bezoekt, maar ook als je elders bent. Een kerk is een plek waar mensen samen komen, waar het tot ontmoeting komt. Ontmoeting met God, maar ook ontmoeting met je medemens, je mede-christen. En dat doet goed! En natuurlijk - je komt dan vast op plaatsen waar het in de kerk wel eens wat anders toegaat dan je gewend bent. Maar daar kan je geloof toch wel tegen? Het zou zomaar een verrijking kunnen zijn! Graag wil ik u daarom aan de hand doen om ook vanaf uw vakantieadres naar de kerk te gaan in de omgeving waar u verblijft. We hebben zelf prachtige herinneringen aan mooie ontmoetingen, bij de koffie na de kerkdienst, of zelfs ontmoetingen met mensen die ons uitnodigden om na de kerk even mee te gaan naar hun huis.

En vergeet dan niet om ook te doen wat er in Titus 3 : 15 staat, zoals het boven dit stukje staat. ‘Groet al onze vrienden in het geloof!’ Prachtig als u zo een ambassadeur kunt zijn, en de groeten kunt overbrengen van de gemeente van God die in Zevenhuizen en Oud Verlaat samenkomt. En wie weet, vragen ze u wel om ook de groeten terug over te brengen. Dat is al een oud gebruik in de kerk. ‘De gelovigen uit Italië laten u groeten.’ (Hebreeën 13 : 24) Uit Italië, of uit Duitsland, uit Frankrijk of uit Spanje…

Naar het overzicht