Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. E. van der Ham 'met Jezus op vakantie?'

In het laatst verschenen kerkblad van de hervormde gemeente in de Dorpskerk in Zevenhuizen schreef ds. Van den Ham het openingswoord en spreekt over de komende vakantie.

Jezus zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’ Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. (Marcus 6 : 31) U weet vast wel dat het woord ‘vakantie’ in de Bijbel niet voorkomt. En dat terwijl het voor ons heel gewoon is, en ook best wel belangrijk. Maar het is niet alleen zo dat het woord vakantie niet voorkomt, maar men kent het de voorbije eeuwen niet of nauwelijks. Mijn eigen opa’s en oma’s bij voorbeeld hebben nooit vakantie gehouden. Hun kinderen wel, en ik herinner me dat ik een jaar of zeven was toen we als gezin voor het eerst echt op vakantie gingen. In de tijd van Jezus ging niemand op vakantie. Voor veel mensen was het juist het tegendeel: een groot deel van de bevolking leefde als slaaf en was 24 uur per etmaal in dienst.

Met andere woorden: ook in die tijd wisten mensen wel wat het was om druk te zijn! Dat komt ook in de woorden van de tekst tot uitdrukking. ‘Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten…’ Zo druk dus dat de maaltijd er wel eens bij inschiet. Klinkt dat bekend voor u? Jezus blijkt oog te hebben voor de drukte waar zijn discipelen in terecht gekomen zijn. Hij voert de druk niet verder op, maar nodigt hen uit om mee te gaan en hij spoort hen aan om een poosje uit te rusten. Dat hoeft ons natuurlijk op geen enkele manier te verbazen: de Here God is immers de bedenker van de rustdag van het begin af aan. ‘Op de zevende dag rustte Hij van het werk dat Hij gedaan had.’ En Hij rust niet alleen Zelf, maar spoort ook ons aan om te rusten. Welk advies heeft Jezus voor ons? De vertaling spreekt over het meegaan naar een ‘eenzame plaats’. Wij zouden het een rustige plaats noemen, vermoed ik. Een plaats waar je nu eens niet voortdurend mensen om je heen hebt. Een plaats waar je niet altijd ‘aan’ hoeft te staan. Dan kom je eerder in een natuurgebied uit dan dat je een stedentrip boekt - dat is wel duidelijk. Geen overvol strand, maar een plek waar je eens even alleen kunt zijn. Een plaats zoals Jezus die zelf ook wel blijkt te zoeken, zoals toen Hij alleen een berg op ging. Maar er is nog iets wat me aanspreekt. ‘Ga nu mee…’ Hij wil dus zelf ook met je meegaan. Jezus stoort ons niet bij onze rust. Integendeel: Hij kan zelfs zeggen: ‘Ik zal je rust geven.’ Op vakantie met Jezus als reisleider… Naar een rustige plaats, niet met veel mensen, maar met Hem. Voor zo’n vakantie hoef je niet ver te gaan. De rust waar Jezus over spreekt kun je immers ook gewoon de Zuidplas vinden.

Naar het overzicht