Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Eddy de Kruijf ‘Vooral geen afstand houden!‘

Ds. de Kruijf, predikant in De Ontmoetingskerk in Capelle Schollevaar, schreef onderstaande overweging voor de website van de protestantse kerk in Capelle.

Zoals toen bij Jezus zou het in deze tijd echt niet meer kunnen: mensen die zich verdringen om Jezus… Als ik dat lees, schiet gelijk de gedachte door mijn hoofd: ‘1,5 meter afstand houden!’ Voor ons voelt zo’n massa mensen onbehaaglijk, maar voor één vrouw in die massa was het waarschijnlijk juist fijn dat die massa zich zo verdrong om Jezus. Het is een vrouw zonder naam. Zij was ziek. Chronisch ziek. Zij had last van aanhoudende bloedingen, mogelijk menstruatieklachten. Zij was daardoor volgens de joodse wetten onrein. En dat al twaalf jaar lang… Deze vrouw liep tegen muren op. Maar vandaag loopt deze vrouw mee met de massa, omdat zij ook door Jezus genezen wil worden. ‘Als ik maar een stukje van zijn mantel aanraak, dan zal ik al kunnen genezen’, zo is zij overtuigd. En daarom probeert zij te midden van al het gedrang in de richting van Jezus te komen.

En wat gebeurt er? In aanraking komen met een onrein persoon maakt je onrein. Wordt Jezus door deze aanraking ook onrein? Nee, het tegenovergestelde: deze vrouw wordt rein! Want Jezus – God in eigen Persoon – kán niet onrein worden. Hij is één en al heiligheid. Zijn reinheid is – met eerbied gesproken – hoogst besmettelijk. Als je Zijn aanwezigheid zoekt, zal je onreinheid verdwijnen.
Wat mooi: alle blokkades die die vrouw over moest gaan om tot Jezus te komen, verdwenen een voor een in Zijn nabijheid: zij was onrein, maar mag nu rein zijn. Ondanks haar donkere verleden, wat er allemaal in haar leven was gebeurd en was misgegaan, nu schoon voor God. Rein! Zuiver! Zij was aan de rand van de maatschappij beland – ziek, beperkt, zondig misschien ook wel in de opvatting van anderen – maar Jezus sprak haar aan als ‘dochter’ (vers 34). Welkom in Gods gezin! Niet meer onrein, maar rein. Niet meer achtergesteld, minderwaardig, maar dochter in Gods gezin. Niet meer die schaamte, dat geworstel met zichzelf. ‘Je geloof heeft je gered’, zo zegt Jezus. Een volledig herstel.

Deze vrouw heeft het dus goed gehad: geen spectaculaire zaken of bijzondere rituelen…, maar een stukje van Zijn kleding aanraken was al genoeg! Want in de massa zag Jezus haar. Dat was voor die vrouw wel erg spannend. Zij was graag anoniem gebleven en nu roept Jezus haar, te midden van die massa die staat te wachten! Ik denk dat Jezus dit doet om haar voor de massa en voor ons tot voorbeeld te stellen. Als een baken van hoop: ook voor u is er redding, is er nieuw leven, als wij Jezus’ nabijheid zoeken. De Here wil ook u op een nieuwe manier in het leven zetten. In verbondenheid met Hem. Als kind van de hemelse Vader. Rein, zuiver. Geliefd. Erfgenaam van een eeuwig leven.
Volg daarom haar voorbeeld en laat je blokkades niet de weg tot Jezus blokkeren. Breek er doorheen. Misschien is het je zelfbeeld, wat voor jou in de weg staat. Misschien zijn het wel twijfels aan jezelf, of twijfels in het geloof die een blokkade vormen. Misschien zijn het andere mensen, waardoor je Jezus haast niet meer kunt zien.
Misschien is het wel je verleden, of je zorgen over de toekomst. Je bitterheid of teleurstellingen. Laat die blokkades niet in de weg staan! Ga er doorheen… richting Jezus. Hij heeft je al lang gezien: Kom maar, zoon, dochter. Je mag delen in Mijn redding, in Mijn liefde.

 

Naar het overzicht