Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Evert van den Ham ‘Jezus volgen’

Ds. E. van den Ham is als predikant verbonden aan de Oosterkerk in de Zoetermeerse wijk Oosterheem en trad op als achterwacht voor de Hervormde gemeente uit Zevenhuizen vanwege onderbezetting. Nu na het vertrek van ds. Van Vreeswijk neemt hij in ieder geval het openingswoord in het laatst verschenen kerkblad op zich.

Jezus vroeg nu aan de twaalf: ‘Willen jullie soms ook weggaan?’ Simon Petrus gaf antwoord: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? (Johannes 6 : 67-68) Toen we samen met de belijdeniscatechisanten op zoek waren naar een thema voor de belijdenisdienst, kwamen we uit bij deze tekst. Wat spreekt eigenlijk zo aan in deze tekst? Je zou haast zeggen dat het uit de mond van Jezus wat moedeloos klinkt. Hij stelt deze vraag als veel van zijn volgers zich van Hem afkeren. Ze doen dat, omdat Hij hun geen teken geeft. ‘Welk teken kunt U dan verrichten? Als we iets zien zullen we in U geloven. Wat kunt U doen?’ Maar Jezus levert hen geen teken op bestelling. Jezus als wonderdoener - daar zou je nog wel in kunnen geloven. Maar als het wonder uitblijft - wat dan? Ook vinden ze de woorden van Jezus te hard. ‘Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald’, had Hij gezegd; ‘wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven.’ Is dat niet veel te exclusief?

Zou Jezus werkelijk de enige redder zijn? Wat dan met al die mensen die niet in Hem geloven… Zo stapelen onze vragen zich op. ‘Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met Hem mee.’ Dag Jezus! Ze kunnen Hem niet langer volgen. En dan volgt Jezus’ vraag aan zijn leerlingen. ‘Willen jullie soms ook weggaan?’ ’t Klinkt moedeloos. Maar ligt dat niet aan Hemzelf? Had Hij niet beter een wonder kunnen doen en een beetje gematigder kunnen spreken? Waar staat u zelf? Begrijpt u de afhakende volgers? Herkent u zich in hen? Bent u aan het afhaken of denkt u daar over? Ik vraag het maar gewoon. Want dat is er toch aan de hand? Dat vertellen de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek ons toch? Steeds minder mensen geloven in God, steeds minder mensen gaan naar de kerk. Ook in Zevenhuizen!? Waarom haken er volgers af? H erkent u zich in de mensen die een wonder zoeken? Is dat wonder uitgebleven, hoewel u God erom hebt gevraagd? Of vindt u zijn woorden ook te hard? Te radicaal? Vraagt Hij te veel van u? Het radicale van Jezus is niet dat Hij te veel vraagt. Het begint er mee dat Hij alles geeft. Hij geeft de hemel op, Hij geeft zijn leven op. Ja, dat is radicaal. En wat Hij belooft is niet minder radicaal. Eeuwig leven. Geborgenheid voorgoed.

Toekomst die nooit eindigt. Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? Dat bleef hangen, dat raakte de catechisanten. Als je Hem niet volgt - wie dan wel? Jezus volgen. Dat willen wij doen. In geloof en in twijfel, zoals dat ook bij de leerlingen van Jezus voorkwam. Maar toch achter Hem. Hem volgen, ook als je geen wonderen meemaakt. Hem volgen, en je vast houden aan dat harde woord, dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. Of zou dat het wonder zijn - dat Hij alles geeft om ons alles te geven? Zodat we de Weg niet kwijtraken, de Waarheid zullen kennen en het Leven mogen omarmen?

Naar het overzicht