Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Haak ‘Houd geen afstand van Jezus’

Vertrouw je Jezus? Wat een indrukwekkend Jezus die straalde op de berg waar Petrus dat wilde vasthouden door een tent op te zetten (Mattheus 17 vers 3). Het moment vervloog snel zodat Jezus en Zijn discipelen al snel weer omgeven werden door ongeloof en ziekte. We leven in een moeilijke tijd maar ook Jezus had hier mee te maken.

De Kananese vrouw (Mattheus 15 21-28) had een grote geloof als Zijn discipelen en vond genezing. De man smeekt Jezus voor zijn zoon (Mattheus 15 21-28) omdat Zijn dicipelen hem niet konden genezen. Jezus zegt "Wat zijn jullie toch ongelovige en slechte mensen! Hoelang zal Ik nog bij jullie zijn? Hoelang zal Ik jullie nog moeten verdragen? Breng hem bij Mij." Het zijn woorden om van te schrikken en vanaf dat moment gebeuren er minder wonderen door Jezus. Het wordt anders van karakter.

Crisistijd en hoe moet het nu verder? Is geloven je schikken naar je lot? Is Jezus boos op ons twijfelaars? Mogen we onze wanhoop niet uitschreeuwen bij Hem? Nee, echt niet in tegendeel zelfs kijk maar naar de Psalmen. Let op Jezus die mens was en volg Hem. Het gaat om vertrouwen in Hem. Zijn discipelen gesneesde op eigen kracht en faalde, Vertrouw altijd en alleen op Hem in alle tijden. Roep Hem aan net als de Psalmen ons laten zien. Verwacht het van Hem alleen. Kom ons te hulp Heer! De vader van de zieke jongen vind genezing bij Jezus want Hij is niet boos.

Bid tot Hem en wees tot zegen en blijf zo leven. Zo krijgen we zicht op het evangelie. Het evangelie wat ons laat zien dat wonderen niet leiden tot blijvende leerlingen en dat er meer nodig is. Als Jezus begint te spreken over Zijn lijden, sterven en opstanding wordt de toekomst ons uit de doeken gedaan. Hij is het brood en gaat ons voor naar een nieuw leven. Hij droeg de straf. Jezus deed dus eindeloos veel meer als de wonderen en red onze levens. Houd moet en kijk op naar Hem.

 

Naar het overzicht