Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Henco Lopers ‘In de ban van Corona’

Ds. Henco Lopers schreef onderstaand stuk naar aanleiding van de crisis situatie die heerst en de maatregelen die ook De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel zijn getroffen. Ook in De Lichtkring zijn alle samenkomsten opgeschort tot 31 maart a.s.

We zagen het al even aankomen. Het coronavirus zou niet beperkt blijven tot Azië, maar ook Europa aandoen. En dan niet alleen Zuid-Europa, maar ook het noorden en Nederland. En nu het virus zich steeds weider verspreidt, gaat ons leven zich in steeds kleinere verbanden afspelen. Grote bijeenkomsten zoals kerkdiensten kunnen geen doorgang meer hebben. En ook bij kleinere bijeenkomsten is voorzichtigheid geboden. Toch ligt nog niet alles stil. Er is nog ontmoeting, er is nog contact: in de buurt, in mini-wijken, wat is het van belang om juist ook nu naar elkaar om te zien en voor elkaar te zorgen.

Juist in deze tijd besef je ook hoe kwetsbaar we als mensen zijn. Wij hebben het wereldgebeuren niet in handen. Eén enkel virus kan heel ons leven ontwrichten, met gevolgen voor sociale verbanden, voor werk, inkomen, voor het functioneren van je bedrijf, voor je gezondheid en voor ontmoetingen met anderen, ook in de gemeente. Dan besef je: voor God zijn de volken als een druppel in een emmer, als een stofje op de weegschaal (Jesaja 40: 15). En als God zijn gelaat verbergt, zoals we op biddag lazen in Psalm 104: 29, dan is het met ons gedaan.

En toch leren we juist ook in deze tijd onze blik naar God te richten. Want Hij zoekt niet de ondergang, maar de redding van mensen. We lezen in Psalm 46 “God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee… De HEER van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob.” God is degene naar wie je mag vluchten. Die onder alle omstandigheden onze beschermer en helper wil zijn en ons in Jezus met zijn goedheid en genade omringt. 

Heel onze wereld is in de ban van Corona. Het kan je vervullen met een gevoel van beklemming of angst. Maar daartegenover staat dat ons leven in Gods hand is. Hij houdt ons vast en leidt ons, zowel ons eigen leven als ons land, als onze wereld. Wie bij Hem z’n toevlucht zoekt is veilig, want onze burcht is de God van Jakob!

Naar het overzicht