Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Henco Lopers ‘knokken met je geloof’

Vanmorgen sprak Henco Lopers in de ochtenddienst in De Lichtkring over Lucas 7 de verzen 1 t/m 10. De geschiedenis van de Romeinse centurio.

Hoe groot is jouw geloof? vroeg hij zich af bij de opening van zijn preek. Is het miniem of heel groot? Is het de ene keer meer als de andere of vult het je leven? Jezus sprak erover in de tekst: “Ik zeg u: zelfs in Israël heb Ik zo’n groot geloof niet gevonden.” De centurio was Romein en dus buitenstaander maar Jezus zegt je hebt een groot geloof en prijst hem. Hoe zit dit bij ons? Geloven we de juiste dingen? Hebben we wel voldoende kennis? Is het goed genoeg voor God? Past het wel bij God? Ben ik wel goed genoeg voor Hem? Zou Jezus ons ook prijzen?

De centurio ging over 100 man en was een atypische Romein daar hij interesse had in het Jodendom en zelfs op eigen kosten een synagoge liet bouwen. Hij had ook duidelijk de gunfactor gekregen van de Joden vanwege deze dingen zo vermeld de tekst. Deze man zag slechts 1 weg voor genezing voor zijn slaaf en dat was Jezus. Ik ben het niet waard zegt de centurio als Jezus zijn huis nadert kom maar niet. Hij toont hiermee ontzag en respect voor Jezus en voelt zich niet waardig, de mindere.

“Want al ben ik zelf een ondergeschikte, ik heb weer manschappen onder mij: en tot de een zeg ik: ga, en hij gaat, en tot een ander: kom; en hij komt, en aan mijn knecht: doe dit, en hij doet het.” Zegt de centurio om zijn woorden “een woord van U is voldoende om mijn knecht te doen genezen” kracht bij te zetten. Dat is geloof want hij zegt hiermee Jezus u bent machtig!! Hij liet Jezus onvoorwaardelijk heer en meester zijn. Hij begreep dat het niet om hem ging.

Geloof, we kunnen ermee knokken vooral met onszelf i.p.v. naar Jezus te gaan. Om ons alleen op Hem te richten. Want Hij alleen is machtig. Ook al wordt ons gebed niet verhoort dan nog gaat het om Hem en mogen/moeten we het van Hem verwachtten. Kleingelovig of niet.
Maak u niet bezorgt maar kijk naar Jezus!!

 

Naar het overzicht