Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. J. Sparreboom ’volhard’

Ds. Sparreboom, predikant in de Hervormde gemeente in Nieuwerkerk a/d IJssel, schreef de meditatie voor het oktober nummer van hun kerkblad 'Onderweg' over Nehemia’.

'Toen stonden Eljasib, de hogepriester, en zijn broeders, de priesters, op en herbouwden de Schaapspoort.' Nehemia 3: 1. In het boek Nehemia horen we hoe het volk met enthousiasme bouwt aan de muren van Jeruzalem. De aanleiding voor dit hoofdstuk is, dat de muren van de stad Jeruzalem helemaal in puin liggen. Nadat het volk Israël terugkeert uit de ballingschap vinden ze huizen, muren en poorten en vooral ook de tempel in puin. Dat is een verdrietige situatie. Wanneer het gaat over de Kerk in onze tijd zijn er best overeenkomsten: sloop van kerken, fusies en secularisatie is aan de orde van de dag. Daar word je niet enthousiast van. En toch.

In Nehemia 3 klinkt een hele rij namen. Wat moet je met een opsomming van bouwers aan een stadsmuur? Toch is ook deze namenlijst een geweldig evangelie. Het betekent dat God alle namen kent! De Heere God kent iedereen! Bij de bouw van de stadsmuur van Jeruzalem is het opvallend waar het volk begint: bij de schaapspoort. De schaapspoort is de poort waar de schapen doorheen komen onderweg naar de tempel om daar te worden geslacht als een offer aan God. Het begin is het belangrijkste. Zo is het in ons leven het belangrijkste om te beginnen bij de relatie met God.

Wat verder bijzonder is aan de namenlijst, is dat er zulke hele verschillende mensen bij staan. Van sommige mensen wordt hun beroep vermeld. Dan blijkt het opeens zo te zijn, dat niet alleen bouwvakkers meewerken aan de bouw van de muur. Niet alleen Hoe zijn de stammen opgegaan! de praktisch opgeleide mensen kunnen timmeren en metselen, hier gingen ons de voeten voor maar ook mensen die theoretisch zijn opgeleid worden ingezet der pelgrims, die de Heer' verkoor, bij de bouw van de stadsmuur. Ook in de kerk is iedereen hier, waar uw heil'ge muren staan! welkom om mee te doen. Iedereen mag meebouwen aan de Jeruzalem, dat ik bemin, gemeente van Christus. Wij treden uwe poorten in naar 's Heren woord, om Zijns naams ere!

Ten slotte valt vooral de eensgezindheid op van het volk. Er wordt Zo is het Israël gezegd; hard gewerkt aan de bouw van de stadsmuur. Er wordt hier zijn de zetels van het recht, getimmerd en gemetseld. Ondanks teleurstellingen, tegenslagen de troon, waar David za/ regeren! en soms ook weerstand, gaan ze met elkaar door. Ook in de gemeente hebben we te maken met tegenslagen en Bidt heil toe aan dit Vredesoord; teleurstellingen. Maar we bouwen samen aan de gemeente, dat die u mint bevredigd zij, vanuit de relatie met de Heere God. dat vrede in uw wallen zij, gezegend zij uw muur en poort! Laten we in dit nieuwe winterseizoen met enthousiasme en Jeruzalem, dat ik bemin, volharding doorwerken aan de bouw van Gods gemeente! wij treden uwe poorten in om u met vrede te ontmoeten! Om al mijn broeders binnen u, om 's Heren tempel wil ik u, o stad van God, met vrede groeten.

 

Naar het overzicht