Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Jils Amesz ‘als je brood deelt’

Ds. Jils Amesz is predikant in Protestantse Kerk in de Rotterdamse wijk Zevenkamp en schreef onderstaande overweging voor de nieuwsbrief van de Open Hofkerk.

 ‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’ (Mattheüs 25: 35,36) Misschien kent u ze de zeven werken van barmhartigheid. Van een verdwaald schilderij in een museumzaal. Een afbeelding van de zeven werken van barmhartigheid. In deze veertigdagentijd brengt Kerk-in-Actie de zeven werken weer onder onze aandacht. In deze tijd dat zoveel mensen wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. Sommigen wonen in Moldavië, anderen in Libanon. Weer anderen in Indonesië, Zuid-Afrika of bij ons om de hoek. In een tijd als deze op weg naar Pasen beseffen we dat de samenleving onherbergzaam wordt als er geen belangeloze aandacht en inzet voor anderen meer zou bestaan.

Temidden van zijn vrienden op de Olijfberg doet Jezus zijn uitspraak over de hongerigen voeden, de naakten kleden, de dorstigen laven, de doden begraven, de gevangenen bezoeken, de zieken bezoeken, en de vreemdelingen herbergen. Met zijn woorden houdt Jezus hen een spiegel voor: “Als je straks terugkijkt: wat heb jij dan voor je naaste gedaan. Heeft hij te eten gekregen of kwam hij om van de honger?” Door heel de Bijbel heen klinkt deze grondtoon: een mens heeft recht op eten, op brood, zelfs je vijand, schrijft Spreuken. Immers wie brood heeft kan leven, kan verder de toekomst in kijken. In deze dagen op weg naar de Goede Week en Pasen denken we vooruit aan de verschillende momenten dat Jezus het brood met zijn vrienden deelt. Het was een goede gewoonte in de kerk om het brood van het avondmaal na afloop te delen met de armen.

In onderstaand gedicht wordt dat gebaar - waarin beide beelden prachtig samenkomen: brood om te leven en volop te leven – op een poëtische wijze onder woorden gebracht, Als je brood deelt deel je macht Als je macht deelt neem je deel. Als je brood deelt deel je hart Als je hart deelt komt er hoop Als je brood deelt deel je lijf Als je lijf deelt word je één Als je brood deelt deel je pijn Als je pijn deelt is er trouw Als je brood deelt word je klein Als je klein wordt word je sterk Als je brood deelt wordt het licht Als het licht wordt komt het goed Als je brood deelt word je brood Als je brood wordt word je mens. (Herman Verbeek (uit “Zangen van zoeken en zien, lied 620) Brood delen, het kostbaarste gebaar van mensen. Brood delen is leven delen. Het gebeurt daar waar mensen daadwerkelijk delen. In elk huis, iedere hut, elke tent, en doe het alle dagen. En nooit zomaar.

Naar het overzicht