Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Kollenstaart ‘dienen’

Ds. Marien Kollenstaart, predikant in de Kerk in Nesselande (KiN), schreef onderstaande overweging over het thema dienen.

Toch ligt er een onverwachte, verrassende belofte klaar als je gaat dienen. Een belofte van rust. De opdracht om te dienen klinkt echter wel heel vaak in het Nieuwe Testament als het gaat om worden als Jezus. Bijvoorbeeld deze bekende: ‘Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.’ (Johannes 13:14-15) Geen van de leerlingen stak zijn vinger op, toen er geen slaaf bleek te zijn om hun vieze voeten, stoffig geworden door het vele wandelen op onverharde wegen, te wassen. Zeker als je aanligt aan tafel zijn schone voeten geen overbodige luxe. Maar niemand was zo gek om zich op te offeren voor dat rotklusje. Behalve Jezus, de Meester zelf. Hoewel Jezus bukte, ging Hij toch niet gebukt onder Zijn dienstbaarheid.

Ondanks Zijn enorme opofferingsgezindheid liep Hij niet met een minderwaardigheidscomplex rond en zag Hij er niet gestrest of depressief uit. Wat was Zijn geheim? Hij wist dat Zijn Vader bij Hem was, voor Hem zorgde, alles gaf wat Hij nodig had en dat Hij eenmaal bij Hem terug zou komen (Johannes 12:3-5). Hij diende niet uit zwakheid, maar vanuit alle macht die had Hij gekregen! Hij waste de voeten vanuit Zijn identiteit als geliefde Zoon. En juist door de minste te zijn wist Hij dat Hij door de Vader geëerd zou worden (Filippenzen 2:5-11). Wij kunnen krampachtig proberen onze dromen en ambities waar te maken. Met ellenbogenwerk en overwerk een stapje hoger te komen. Wij willen onze naam vestigen, de credits krijgen, gezien worden. Wij lopen op onze tenen en zijn er snel op getrapt als een ander ons geen recht doet of als we geen promotie maken. Maar het geluk zit hem erin als we net als Jezus andermans tenen gaan wassen. Omdat we weten dat er Een is die ons ziet en waarde geeft. Hij zal als we ons vernederen, ons op Zijn tijd verhogen (1 Petrus 5:6). Wat kun je hiermee als je toe bent aan een welverdiende vakantie?

Jezus zegt: kom naar Mij als je moe bent en belast. Wij stoppen hier vaak. Maar Jezus zegt: Je moet niet alleen komen, maar ook leren van Mij als je rust voor je ziel wilt. Wat moeten we dan leren? Hoe Hij zachtmoedig en nederig is. Nederigheid is de weg naar echte rust. Ik hoop dat we deze vakantie niet gestrest jagen naar ge- of bediend worden. Dat geeft maar even, vluchtige rust. Echte rust is te vinden bij Jezus. Leg al je plannen, ambities, zorgen, vermoeidheid bij Hem. En kijk hoe Hij leefde. Dienstbaar aan mensen, vertrouwend op zijn Vader, ontvangend Zijn liefde en kracht. Dat is het ritme van rust. (bovenstaande meditatie is gebaseerd op een stuk uit hoofdstuk 3 van mijn boek Zoals Jezus. Een leven lang leren lijken op Hem)

 

Naar het overzicht