Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Kollenstaart ‘het wassende water’

Ds. Marien Kollen staart is predikant in de Rotterdamse wijk Nesselande en schreef onderstaande overweging op de site van de Kerk in Nesselande.

Deze ramp, maar ook de schok om de brute moordaanslag op Peter R. de Vries, de oplopende coronabesmettingen die vooral in de Derde Wereld tot hoge sterftecijfers leiden, het nieuwe recordaantal vluchtelingen wereldwijd en soms ook het kleine, persoonlijke leed in mensenlevens: het doet me beseffen dat het kwaad de wereld overspoelt. Veel mensen vragen zich dan af: waarom laat God dit toe? Er zijn geen sluitende antwoorden per situatie van ellende te geven of er zijn meerdere oorzaken te noemen. De Bijbel geeft aan dat de schepping goed was, zeer goed zelfs.

Tegelijkertijd was ook het paradijs niet vrij van dreiging. Het risico van het kwaad was reëel. De tuin van Eden was als het ware omgeven met een dijk. Binnen die dijk waren ze veilig, daarbuiten was een oceaan aan kwaad, loerend op een gaatje om verwoestend naar binnen te stromen. De hap van de vrucht zorgde voor een hap uit de dijk. Eén kleine daad van ongehoorzaamheid met grote, verstrekkende, wereldwijde gevolgen. De hoop lees ik ook in de Bijbel, in de profetie van Jesaja 11:9. Als de Messias terugkomt, zijn rechtvaardige oordeel velt en voor altijd regeert, gebeurt er dit: “Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil, op heel mijn heilige berg. Want kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.” En in Openbaring 21:1 staan deze hoopvolle woorden: “Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.”

De zee is in de Bijbel het ultieme beeld van de dreiging van het kwaad. God belooft: het kwaad zal ooit stoppen. Het kwaad in mensen, in de natuur, het kwaad zelf. Jij en ik zullen God kennen en alleen maar verlangen naar het goede. Een tsunami van recht, vrede, waarheid en liefde. Een oervloed die sterker is dan het wassende water. Nu al mogen jij en ik die krachtige stroom laten vloeien in ons leven, door ons heen. Wie gelooft in Jezus, zo belooft Hij, uit hem zullen rivieren van levend water stromen (Johannes 7:37-39). De Heilige Geest zorgt nu alvast voor die stroom van liefde en waarheid in jou en door jou heen. Een tegenkracht die je helpt om het kwaad in te dammen. De Heilige Geest als een krachtige beek. Zonder dreiging, maar vol waterpret. Voor oud en jong.

Naar het overzicht