Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Kollenstaart ‘Kijk naar het lam van God’

Ds. Marien Kollenstaart is predikant in de Kerk in Nesselande (KiN) en schreef onderstaande paasoverweging. “De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.” (Johannes 1:29)
Johannes ontmoet Jezus. Wat een eerste kennismaking tussen die twee achterneven die op grote afstand van elkaar opgroeiden. Johannes de Doper wist wat zijn roeping was: voorloper zijn van de Messias. Maar wie dat zou zijn? Hij had geen idee. Misschien zat hij dagelijks al die mensen die naar hem toekwamen te scannen: ‘Zit de Messias hiertussen, Heer?’ Toen hij Jezus zag, herkende hij hem niet als achterneef maar wel als Messias. Dus in plaats van ‘Hé neef, lang niet gezien, hoe gaat het?’ floepte hij er spontaan ‘Daar is het lam van God!’ uit. 

Een lam dat de zonde van iedereen wegneemt. Als je niet christelijk bent opgevoed, kan ik me voorstellen dat je nu een beetje schaapachtig kijkt. Wat een raar geblaat. Hoe kan zo’n een dier mijn fouten vergeven? Voor Johannes’ publiek was dit beeld niet wollig, integendeel. In heel het Oude Testament komen we de gedachte van een offerdier tegen dat in jouw plaats sterft om God te danken, om je te beschermen en als verzoening voor jouw schuld. 

En nu zei Johannes tegen zijn publiek die dit allemaal wist: ‘Daar is dat Lam!’ Toch zal ook het publiek van Johannes gedacht hebben: ‘Huh? Deze man een lam? Gaat Jezus onze zonden dragen?!’ Er waren er uiteindelijk maar weinig die begrepen dat Jezus aan het kruis zou sterven als een offerlam voor hun zonde. En vandaag is dat niet veel anders. Het idee dat iemand anders sterft in jouw plaats voor jouw schuld en dat Jezus dat 2000 jaar geleden gedaan heeft, kan ook nu weinig rekening op bijval, begrip en geloof. 

Johannes had het trouwens ook niet van zichzelf. God liet de ware aard van deze man aan Johannes zien en bevestigde dat nog eens door de Geest op Jezus te laten rusten: “Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.”’ Daardoor herkende Johannes Jezus met de ogen van zijn hart. Is dat niet nog steeds zo? Veel mensen kijken naar Jezus, maar zien in Hem een ‘achterneef’, en niet hun Messias. Je kunt de Bijbel van voor tot achteren lezen, Alphacursussen volgen, catechisatielessen bijwonen, een half leven de kerkbanken warm houden, en toch Jezus niet zien zoals Hij echt is. Je kunt kijken naar het lam en Hem toch niet echt herkennen. 

Vorig jaar werd het resultaat van de restauratie van het lam uit het beroemde Middeleeuwse veelluik ‘Het lam Gods’ van de gebroeders Van Eyck gepresenteerd. Wat opviel is dat de menselijke ogen van het lam je nu dringend aankijken. 
Ik hoop dat we Johannes wijzende arm volgen en opnieuw naar Jezus, het Lam zullen kijken. Bid of de Heilige Geest de vervaagde beelden die we hebben over Jezus overschildert en het oorspronkelijke beeld van Jezus restaureert in ons leven. Zodat God onze ogen opent voor wie Jezus echt is en wat Hij voor jou en mij heeft gedaan. 

Naar het overzicht