Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Kollenstaart ‘opstaan als Jezus’

Ds. Marien Kollenstaart, predikant in de Kerk in Nesselande, schreef onderstaande meditatie voor de nieuwsbrief van de Kerk in Nesselande. De afgelopen meditaties behandelde ik bijna elke keer een stukje uit mijn boek Zoals Jezus. De vorige keer over vergeven zoals Jezus. Nu gaat het over opstaan als Jezus. In de diensten denken we na over het PKN-thema ‘Van U is de toekomst’. Afgelopen zondag was de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het thema was ‘Hoop doet leven’, waarbij we stilstonden bij de opstanding van het lichaam. We zijn nu al geestelijk opgestaan met Christus in een nieuw leven, maar ooit zullen écht, lichamelijk opstaan als Jezus terugkomt. Wat zegt de Bijbel daarover? Wat wordt daarbij onze rol? Hoe zullen wij er dan uitzien?

Als Jezus terugkomt, zegt Paulus in Kolossenzen 3, verschijnen er nog meer wezens tegelijk met Hem. Eh...engelen zeker? Die vast ook wel, maar die worden hier niet genoemd: ‘En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.’ (3:4) Jij en ik zullen ook ten tonele verschijnen! Als ik aan de wederkomst denk, zie ik eigenlijk nooit mijn eigen terugkomst voor me. En toch is dit wat Paulus voor ogen heeft. Het moet een glorieuze intocht worden van een koning met in zijn kielzog al zijn prinsen en prinsessen. Een strakke, indrukwekkende ceremonie vol pracht en praal. Een paradijsparade. Maar hoe moet dat eruit gaan zien? Ook al hebben we nieuwe kleren gekregen bij onze doop, toch raken ze door onze fouten en gebreken versleten en besmeurd. Dat is toch geen gezicht! Gelukkig is er hoop: Paulus zegt dat er tussen de eerste opstanding (de doop) en de tweede (Jezus’ terugkomst) er blijkbaar iets met ons gebeurd is. Ons leven heeft een metamorfose ondergaan, het valt samen met Jezus’ leven zelf: ‘...Christus, uw leven...’

Jezus ís mijn leven geworden! Ik ontvang Zijn bestaan als een nieuwe huid die over mijn oude is getrokken. God ziet niet meer mijn oude kloffie, maar dat ik bekleed ben met Zijn genade. Aan het eind zullen we echt helemaal zijn zoals Hij is. Lees maar: ‘Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is.’ (1 Johannes 3:2) Wat een troostrijke gedachte is dat: aan al ons geploeter komt een keer een eind! We zúllen aan Hem gelijk zijn als Hij terugkomt. Paulus beseft dat dit niet vanzelf zal gaan, daar is een enorme kracht voor nodig: ‘Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam.’ (Filippenzen 3:21) Wat een hoopvol vooruitzicht! Ooit komt er een einde aan ellende, ziekte, zonde, onmacht, verdeeldheid, pijn, onrecht. We zullen zijn als Jezus. Laat die dag maar komen!

Naar het overzicht