Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Kollenstaart ‘uit je mening als Jezus’

De afgelopen meditaties behandel ik bijna elke keer een stukje uit mijn boek Zoals Jezus. De vorige keer liefde voor elkaar in je relatie. Nu over spreken zoals Jezus. De heilige graal in onze westerse samenleving is de vrijheid van meningsuiting. Op sociale media komt deze vrijheid echter vaak neer op een excuus om anderen te beledigen. Tijdens de pandemie is de polarisatie ook tussen christenen gegroeid en zijn onderlinge verwijten online heen en weer gevlogen. Tijdens twist en trammelant lukt ons niet altijd om tong of toetsenbord te temmen. Wat ons als samenleving en gelovigen enorm kan helpen, is leren spreken als Jezus.

Daarin zitten lessen voor hoe je je mening vrijuit kan geven en hoe je reageert als je door een mening gekwetst bent. De meningsuiting van Jezus In zijn brief geeft Petrus instructie aan hen die het woord voeren in de kerk: ‘Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt.’ (1 Petrus 4:11, HSV) Voorgangers zouden woordvoerders van God moeten zijn: hun woorden moeten dus Gods woorden zijn. Maar zou deze oproep ook niet gelden voor alle gelovigen en ook buiten de kerkmuren? Als íemand woorden van God sprak, was dat Jezus wel. Wat kunnen we van Hem leren? Jezus nam geen blad voor de mond. Genadeloos legde Hij hypocrisie bloot. Om vervolgens genadig op te roepen daarmee te breken. Jezus was totaal vrij in het uiten van Zijn mening. Dat moet ons botte Nederlanders toch als muziek in de oren klinken. Maar het is ook de toon die de muziek maakt.

Mensen onnodig kwetsen doet de zaak van het evangelie geen goed: ‘Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.’ (Efeziërs 4:30) Reageren als Jezus Wat als je door die vrijheid van de ander gekwetst bent? Hoe moet je reageren op leugens, beledigingen, dreigementen? Petrus toont ons het voorbeeld van Jezus: “Het is een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt.’ (1 Petrus 2:21-23) Als je geconfronteerd wordt met onrecht, is het zó moeilijk om je tong te beheersen. Jezus was hier een Meester in.

Als Zijn leerlingen worden ook wij opgeroepen ons liever te laten uitschelden dan dat we terugschelden. Sterker nog: we moeten onze vijanden zegenen. Het Griekse woord voor zegenen betekent letterlijk ‘goed spreken’. Goede woorden terugzeggen als het bloed onder je nagels vandaan gehaald wordt, ook als er leugens over je verspreid worden, zelfs als je tot op het bot vernederd wordt. Dit is misschien wel de meest moeilijke onderdeel van het lijken op Jezus. Maar het is zo bevrijdend! Zegenen en genezen hebben dezelfde letters. Je vijanden zegenen is het sterkste medicijn tegen verbittering.

Naar het overzicht