Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Kramer ‘waar leef je voor?’

Op zondag, 16 januari jl., werd er in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel een preek gelezen van ds. Kramer uit Amersfoort aan de hand van Filippenzen 1 de verzen 12 t/m 30.

Je hoort het vaak om je heen: “You only live onces” maar wat doe je ermee. Wordt het beheerst door je werk, voetbal of heb je andere dromen. Picasso zei erover: “de betekenis van het leven is om je gaven te ontdekken en het doel is om er zoveel mogelijk van uit te delen.” Al twee jaar volgen de we de corona persconferenties op Tv en het nieuwe is er wel af. Het gaat erom hoe we code zwart kunnen voorkomen om de artsen niet te hoeven laten kiezen, een vreselijk dilemma. Paulus lijkt in onze tekst het zelfde mee te maken en schrijft erover.

Paulus liep door de stad onderweg naar de tempel alwaar hij werd belaagt en de rel een feit was. Men probeert hem zelfs te vermoorden maar de Romeinen bevrijden hem en uit angst voor een nieuwe aanslag wordt hij overgeplaatst voor 2 jaar. De Joden echter blijven aandringen maar hoe reageert Paulus hier nu op? Hij zegt: “het leven is voor mij Jezus en het sterven winst.” Maar is er dan niets anders dan in het leven dan dat? Sterven is toch verlies? Is hij levens moe of is sprake van een voltooid leven? Moeilijke woorden van Paulus maar hij kende Jezus persoonlijk. Heeft Zijn liefde ervaren toen hij op weg was naar Damascus. Leefde voor de vervolging van Jezus volgelingen totdat Jezus riep. Saul Saul waarom vervolg je mij? Ik ben Jezus die jij vervolgt. Hierop stortte Paulus in omdat hij zich realiseerde dat Jezus de levend is. Zijn wijsheid  bleek dwaasheid.

Maar Paulus mag delen in Zijn genade en krijgt een nieuwe levensvulling namelijk iedereen en overal vertellen van Hem. Nu in de gevangenis is hij niet bang maar kan niet rondreizen en vertellen over Jezus. Iedereen weet dat ik gevangen zit omdat ik Jezus volg zegt hij. Voor mij is Jezus het hart van mijn leven. Hij die mij zag is de kern van alle dingen. Ja, er is meer in het leven maar het is niet ons doel. Paulus heeft er een dubbel gevoel bij want als hij moet sterven mag hij Jezus weer zien en ziet de dood als de poort naar het nieuwe leven met de Koning. De dood is geen verlies maar een verrijking, een nieuw begin. Alles in het leven is een gift (genade) van Hem en onverdiend. Waar leeft u voor?

Naar het overzicht