Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Leurgans ‘bijscholen in Israël’

Ds. Jan Willem Leurgans, predikant in de Protestantse gemeente De Stroom uit Moordrecht  schrijf in het kerkblad ‘Onderweg’ van januari  over zijn verplichte bijscholing; “Als mens, en dus ook als predikant, ben je nooit uitgeleerd. Daarom word ik geacht iedere vijf jaar een aantal cursussen te volgen. In het kader van deze verplichte nascholing ga ik met 25 predikanten van maandag 20 januari tot en met vrijdag 31 januari op studiereis naar Israël.

Het thema van de studiereis is: 'onopgeefbaar verbonden.' In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland staat: “De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.” Wat het 'onopgeefbaar verbonden' inhoudt, hoop ik tijdens deze reis te ontdekken.”

Naast het bezoeken van de bijzondere plaatsen als Jeruzalem, Bethlehem, de Berg der Zaligsprekingen, de Dode Zee en Jericho staan ontmoetingen, studie en lezingen op het programma waaronder een dialoog tussen Moslims en Joden in Nes Ammim, een Sabbatdienst in de Synagoge en sabbatsmaaltijd bij een Joods gezin.
Daarnaast wordt er samen gestudeerd met Joodse studenten en staan ontmoetingen met Messiabelijdende Joden en een Nederlandse holocaust-overlevenden in Jad wa Sjem op de planning. Tenslotte wordt een conferentie bezocht over de betekenis van geloof en goede werken in het Jodendom en het Christendom.

Voorafgaand aan deze reis heeft Leurgans drie voorbereidingsdagen in Amsterdam, Ede en Groningen bezocht.

Naar het overzicht