Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Loper ‘zegen’

Op zondag, 3 oktober jl., sprak ds. Henco Lopers in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel over het mini project geloofsopvoeding over de zegen aan de hand van het verhaal uit Genesis 27 de verzen 1 t/m 41. De gestolen zegen.

Beide broers, Jacob en Ezau, gingen voor de zegen van hun vader volgens bijbels gebruik Het was verweven in de Joodse cultuur. Niemand maakt dit op deze manier nog mee gezegend te worden door handoplegging anders dan voor een ambt,  trouwgelegenheid of aan het eind van dienst. In de Bijbel is zegen verweven met de cultuur en de samenleving een normale daad. Maar wat is zegen eigenlijk?

Zegen is het goede van God uitspreken over de ander. Het begint bij God die ook de eerste was. (Genesis 1) In die woorden ligt macht. De broers strijden- er ook om. De zegen is ook onherroepelijk/onomkeerbaar. Daarom kon deze zegen na het bedrog niet teruggedraaid worden. De woorden zijn krachtig, reëel en werkelijk door mensen uitgesproken. Kan iedereen dan zomaar de zegen uitspreken? Deze bevoegdheid is gegeven aan mensen in functie (Numeri 6 22-27). Gegeven aan priester en leiders zoals Jozua en koning David. Maar ook aan mensen met een profetische gaven zoals Simeon en is gegeven aan allen in het ambt der gelovigen. Petrus schrijft in hoofdstuk 3 vers 9: “vergeld geen kwaad met kwaad maar zegen hen”. Daarom mogen ook wij in die bediening staan.  Vol van Hem de ander tot zegen zijn. Dan laten we deze wereld zien wie God is.

Maar hoe doe je dat? Het kan nogal ongemakkelijk zijn want wie zijn wij dan wel. Toch wordt de zegen uitgesproken vanuit een relatie met God. Je mag Zijn woorden doorgegeven in een zegen aan de ander. Zo mag je hardop zegenen en iemand in de tegenwoordigheid van God brengen. Zo kan je ook biddend en zingend zegenen voor de ander. Zo kan zegen krachtig worden uitgesproken en levensveranderlijk zijn doordat je de ander in Zijn tegenwoordigheid brengt. Hij die altijd dichtbij is. Want daartoe bent u geroepen. We mogen in die bediening gaan staan opdat de heelheid van God mag onstaan.

Naar het overzicht