Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘actie – reactie’

Op zondag 19 juni jl. ging ds. Henco Lopers voor in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel en sprak over actie – reactie aan de hand van Handelingen 2 de verzen 37 t/m 42.

Laat eens merken dat je van God houd zo openden Lopers. Waar zet Zijn liefde ons toe aan? Voel je je geliefd? Zet het je in beweging? Op de eerste pinksterdag wachtte de discipelen iets uit de hemel. En de windvlaag kwam en ze raakte in vervoering. Volop actie die zich niet beperkte en God gaat door. Allemaal actie vanuit Gods kant voor onze redding. Wat doet ons dat? Net zoals de acties van Poetin veel reactie te weeg brengt. Wat is onze reactie op Gods inzet? De discipelen waren diep bewogen zo lazen we n de tekst. Jezus dood bewoog hen en ze kwamen in beweging.

Hoe raakt het u? Zet het u in beweging of is het ons allemaal gewoon geworden? Ervaren we het nog echt? Vaak is er een crisis voor nodig om het weer te beseffen zoals corona, oorlog of het klimaat. De oplossingen hiervoor lijken ver weg. Heeft u nog hoop? We zoeken vaak zelf naar oplossingen maar de tekst wijst naar Jezus. De Redder ook voor vandaag. Hij geeft deze wereld niet op en wijst ons de weg. Kom tot inkeer en laat u redden schrijft vers 38. M.a.w. neem de goede weg bekeer u en zoek God.

Draai u zich om naar Hem want ons streven naar meer brengt alleen maar ongelijkheid in de wereld. Laat u redden uit het patroon van deze wereld en kies de weg ten leven door lief te hebben tot Gods eer. Want Hij plaatste u door de doop op Zijn weg ondersteunt door Zijn genade en Zijn Geest. Waar maakt u het verschil?

Naar het overzicht