Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘alle macht aan koning Jezus’

Op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei jl., sprak ds. Henco Lopers in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel over ‘alle macht aan koning Jezus’ en deed dit aan de hand van Mattheus 28 de verzen 16 t/m 20 en Efeze 1 de verzen 15 t/m 23.

Jezus levenskracht
Hemelvaartsdag is niet populair onder christenen. Ja, we vinden het fijn om vrij te zijn maar het voelt niet feestelijk zo opende Lopers. Het voelt als afscheid. Maar als je kijkt hoe Jezus als koning wordt binnengehaald in de Hemel en aan de rechterhand van God komt te zitten krijgen we een ander beeld van deze dag. Het is weldegelijk een feestdag want zien Zijn glorie en majesteit. Jezus zelf refereerde er al aan bij zijn leerlingen. Hij geeft ze aanwijzingen als laatste als eindgesprek en zegt: Mij is gegeven alle macht in de Hemel en op aarde. De vraag rijst wat is die macht dan? Niemand die het ziet.

In Efeze staat dat deze macht al zichtbaar was in Jezus opstanding uit de dood. Hij was beklemd door de banden van de dood maar liet zich niet overwinnen en ging er dwars doorheen. Hij bezit goddelijke levenskracht en is het leven zelf. Paulus (Ef 1 18/19) bid voor ons zodat wij het licht zullen zien, het beseffen dat aan Hem alle macht is. Macht die Jezus aanwendt om er deel van te maken, om het goede leven met Hem. Hij bezit enorme levenskracht toen, nu en op de nieuwe wereld. Deze macht werd bevestigd in de Hemel waar Hij zit aan de rechterhand van Zijn Vader.

Jezus positie
Jezus positie is dat Hij boven alle machten is gesteld in Hemel en op aarde. Maar hoe zit dat dan vandaag? En wanneer breekt het volmaakte leven aan? Zijn leerlingen hadden dezelfde vragen. Jezus zegt het is niet aan jullie wanner dit gebeurd. Jezus laat het aan de Vader (Ef 1 vers 7). Toch gebeurd er van alles maar op Zijn manier. In vers 8 lezen we wat Jezus zegt: wanneer de Heilige Geest over jullie komt zullen jullie kracht ontvangen. Zo geeft Hij het ons hier op aarde.
Blijf in mij dan blijf ik in u zegt Hij. Zo ontvangen wij kracht, niet op een aardse manier, maar van Hem. Overwinning door het goede in hoop en vertrouwen. Zelfs in ziekte, pijn of andere tegenslag. Hij staat ons bij want Zijn kracht stelt ons ertoe in staat.

Jezus als hoofd van de kerk
Jezus is sinds de hemelvaart hoofd van de kerk. Wij zijn als kerk Zijn lichaam op aarde. Daar schuilt een enorme kracht dat het hoofd het lichaam ondersteunt en ons zo voorziet. Als koning geeft Hij zich geheel voor ons Zijn kerk. Wij als kerk mogen Zijn handen en voeten zijn op aarde. Dienend in deze wereld, zegenend, liefdevol en krachtig de ander nabij te zijn.  Hij is met u tot aan de voltooiing van deze wereld.  Daarom moest Hij opvaren om ons te helpen.  Daarom is Hemelvaartsdag geen dag van afscheid maar troont koning Jezus die van daaruit ons krachten schenkt.  

Naar het overzicht