Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘alles in de schepping heeft een functie’

In de samenkomst op biddag sprak ds. Henco Lopers in De Lichtkring over Psalm 104 en zag er drie redenen voor. 1. Gods scheppingsmajesteit (verzen 1 – 23). 2. Gods scheppingsonderhoud (verzen 24 – 30). 3. Lofprijzing (verzen 31 – 35).

Gods scheppingsmajesteit
Prijs de Heer mijn ziel zo start de tekst uit Ps. 104 een oproep van de dichte aan zichzelf. God prijzen is niet alleen iets van je hoofd en mond maar met alles wat er in je is. De erkenning van God U bent mijn God. Vol verwondering gericht op Hem. “God hoe groot bent U” is geen beschrijving van God zelf. Toch weet de dichter dat Hij groot en majestueus is, met licht omgeven. God laat zich moeilijk beschrijven en het blijven menselijke interpretaties hetgeen we ook lezen in de tekst. Zijn grootheid blijkt namelijk ook uit Zijn daden. Hij is de architect van de schepping die volledig in Zijn dienst staat en geniet ervan. Alles in de schepping heeft een functie en is gerelateerd. Leeft en beweegt tot Zijn eer. Dit waarnemen is een krachtig getuigenis tegen het ongeloof in de wereld aldus Lopers. Alles is met wijsheid uitgemeten.

Gods scheppingsonderhoud
God zorgt nog steeds voor de schepping zo laat de Psalm zien. “Zij allen wachten op U, dat Gij hun hun spijze geeft te zijner tijd. Geeft Gij ze hun, zij vergaderen ze; doet Gij Uw hand open, zij worden met goed verzadigd.” We blijven dus afhankelijke van God die Zijn hand opent. Bid om Zijn bezieling en kracht. Er zit veel hoop in de Psalm want wat blijkt: waar tekort schieten vult God ons aan en gaat Hij verder. Het is Gods bezielende werk en als Hij zijn aangezicht voor ons verbergt stort het in. We bidden dat de schepping door God is gemaakt en wordt onderhouden.

Lofprijzing
De Psalm zo constateerde Lopers is vrijwel geheel gericht op God en eindigt met een lofprijzing. Over de vreugde die God heeft over Zijn schepping heeft, Zijn kunstwerk. Wij mogen ook genieten van die schepping waar Hij ons in plaatst. Hij heeft dat zo bedoelt. Maar er is zoveel mis met de schepping? Kijk daarvoor naar Jezus onze herschepper, onze verlosser. Wij hoeven niet gebukt te gaan maar mogen genieten van onze Schepper en van de schepping tot Zijn eer. De dichter sluit de Psalm af met “God alle eer” opnieuw een oproep aan zichzelf die wederkerig is. Schepper en schepsel vinden elkaar en Hij geniet ervan. Zo komen we tot ons doel. We danken God voor het leven met Hem.

Naar het overzicht