Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘begeesterde mensen’

Op zondag, 6 juni jl., vervolgde ds. Henco Lopers in De Lichtkring zijn serie over het Bijbelboek Handelingen en het werk van de Geest aan de hand van het verhaal over Stefanus. (hoofdstuk 6: 8 – 15).

Velen kwamen tot geloof door de krachtige werking van de Geest zo opende hij. Nieuwe volgelingen van Jezus uit het Joodse volk. Zo begon de kerk als een stroming binnen het Jodendom. In Jezus namen werden wonderen en tekenen gedaan en het volk was verbaasd. Toch kwam er een tegenbeweging op gang. Stefanus worden werden verdraait om het evangelie te stoppen maar de Geest blijkt wijzer. Het lukt ze niet het werkt te stoppen en men vervalt in laster, een gemeen spel. De tegenstanders van het evangelie maken Stefanus zwart en brengen hem voor het hoogste gerechtshof.  Een leider van de kerk voor het gerecht alwaar hij getuigt van Jezus, vervult door de Geest. Stralend als een engel spreekt hij met grote wijsheid op die plaats. Zo mogen wij ook stralen dor Zijn aanwezigheid en aangeraakt worden.

Stefanus werd in het licht gezet door de Geest wiens tijdperk was aangebroken. De Geest werkt krachtig en vervuld een ieder om krachtig en standvastig te blijven. Om ons oog op God te houden. Dit is God en zo werkt Hij. In onze tijd neemt de druk op de kerk toe. Ondanks onze vrijheid voelen we de druk. Zeker als het gaat om thema ‘s als homofolie, abortus e.d. Moeten we met de maas mee of mogen we blijven getuigen van God. Deze onderstroom in de samenleving kan zomaar de kerk in stromen. Hoe blijven we standvastig? Het is de Geest die ons inspireert net zoals in handelingen en door alle eeuwen heen het ook met ons wil doen want het werk van God gaat door. Vertrouw op Zijn leiding en Zijn kracht van het getuigenis over Jezus.

We komen langzaam uit de corona crisis en die laat zijn sporen na in de kerk. Sommige hechten nu aan andere methoden, kerken of vormen maar we moeten ons vertrouwen blijven richten op de Geest ook als het anders moet of zal gaan. De Geest gaat soms nieuwe wegen net als in Handelingen. De relevatie van het evangelie blijven onderzoeken. Stefanus hield een geweldige rede waar niemand een weerwoord op had en de Hemel ging voor hem open en mocht God zien. Maar hij zag ook Jezus staan die betrokken is op Zijn kinderen. Wat een troost dat Hij dit ook voor ons doet. Hij is en blijft betrokken op kerk die Hij onderhoud en verzorgt.

Vertrouw op de Geest, richt je op Jezus en laat je tot eenheid smeden.

Zie ook de eerde preken uit de serie over het Bijbelboek Handelingen:
ds-lopers-wordt-wijs-door-de-geest
ds-lopers-hoe-zouden-we-zwijgen

Naar het overzicht